Często zadawane pytania dotyczące konta Apple ID

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące konta Apple ID.

W tym artykule zebrano najczęściej zadawane pytania dotyczące konta Apple ID oraz odpowiedzi na nie. 

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Co to jest Apple ID?

Apple ID to nazwa użytkownika, której można używać w różnych serwisach internetowych firmy Apple. Utworzenie konta w usłudze firmy Apple, takiej jak iTunes Store lub App Store, powoduje utworzenie konta (identyfikatora) Apple ID. Za pomocą identyfikatora Apple ID można uzyskiwać dostęp do innych usług firmy Apple. Nie musisz tworzyć nowego konta dla każdej usługi — wystarczy używać konta Apple ID.

Pełną listę usług, do których można uzyskiwać dostęp za pomocą konta Apple ID, podano w artykule Gdzie można używać konta Apple ID?.

Jak uzyskać konto Apple ID?

Być może masz już identyfikator Apple ID, a do korzystania ze wszystkich serwisów internetowych firmy Apple potrzebujesz tylko jednego. Jeśli nie masz pewności, przejdź na stronę Mój Apple ID i kliknij opcję Znajdź swój identyfikator Apple ID.

Jeśli nie masz identyfikatora Apple ID, możesz go utworzyć na stronie Mój Apple ID. Identyfikator możesz też utworzyć, rejestrując się w usłudze firmy Apple (takiej jak iTunes Store lub iCloud). Jako identyfikatora Apple ID należy użyć swojego podstawowego adresu e-mail.

Nie trzeba tworzyć osobnego konta Apple ID dla każdej usługi firmy Apple. Za pomocą jednego identyfikatora Apple ID możesz uzyskiwać dostęp do wszystkich innych usług firmy Apple.

Czy mogę jakoś odzyskać swój identyfikator Apple ID, jeśli go nie pamiętam?

Tak. Odwiedź witrynę Mój Apple ID i kliknij opcję Znajdź swój identyfikator Apple ID. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Odzyskiwanie identyfikatora Apple ID.

Jak odzyskać lub zmienić hasło konta Apple ID, którego nie pamiętam?

Aby odzyskać lub zmienić zapomniane hasło konta Apple ID, przejdź do strony Mój Apple ID i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Zmienianie hasła konta Apple ID.

Mam kilka kont Apple ID. Czy mogę połączyć je w jedno konto Apple ID?

Kont Apple ID nie można łączyć. Od teraz należy używać preferowanego konta Apple ID, ale nadal można uzyskiwać dostęp do zakupionych elementów, takich jak muzyka, filmy lub oprogramowanie, za pomocą innych kont Apple ID. 

Jeśli zastanawiasz się, jak korzystać z kilku kont Apple ID w odniesieniu do usługi iCloud, zapoznaj się z artykułem Apple ID a usługa iCloud. 

Czy mogę udostępnić konto Apple ID innej osobie?

Informacji dotyczących konta Apple ID nie należy udostępniać innym osobom. Każdy powinien mieć swoje własne konto Apple ID.

Nie mam już adresu e-mail, który służył jako mój identyfikator Apple ID. Czy mogę nadal używać tego adresu e-mail jako identyfikatora Apple ID?

Firma Apple zaleca zmianę identyfikatora Apple ID na bieżący, działający adres e-mail. Nie spowoduje to utworzenia kolejnego konta Apple ID, a jedynie zmianę identyfikatora na działający adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Zmienianie nazwy konta Apple ID.

Uwaga: nie można zmieniać identyfikatorów Apple ID powiązanych z adresami @mac.com i @me.com.  Jeśli nie używasz już adresu kończącego się tekstem .mac lub .me, dodaj swój prawidłowy adres e-mail jako dodatkowy adres e-mail.

Dlaczego czasami otrzymuję prośby o weryfikację konta Apple ID za pośrednictwem poczty e-mail?

Gdy jest tworzone nowe konto Apple ID lub na koncie są wprowadzane niektóre zmiany, firma Apple wymaga zalogowania się przez użycie łącza z wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Ma to na celu ochronę tożsamości i konta użytkownika. Niektóre usługi firmy Apple, takie jak FaceTime i Game Center, wymagają potwierdzenia pocztą e-mail.

Jak zweryfikować konto Apple ID za pośrednictwem poczty e-mail?

Wystarczy użyć łącza Weryfikuj teraz umieszczonego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Następnie należy zalogować się przy użyciu bieżącego identyfikatora Apple ID i hasła, po czym kliknąć opcję Zweryfikuj adres. Weryfikację można też przeprowadzić, logując się na stronie Mój Apple ID. Niedługo po tym otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o weryfikację.

Jak zmienić nazwę konta Apple ID lub informacje osobiste?

Nazwę konta Apple ID można zmienić na stronie Mój Apple ID. Kliknij przycisk Zarządzaj swoim identyfikatorem Apple ID i zaloguj się, podając nazwę konta Apple ID i hasło. Kliknij opcję Edytuj, wprowadź nowe informacje, a następnie kliknij przycisk Zachowaj zmiany. Zmiany zostaną uwzględnione natychmiast. Strona Mój Apple ID pozwala także zmienić informacje osobiste, na przykład adres pocztowy lub adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Zmienianie nazwy konta Apple ID.

Czy mogę zmienić odpowiedzi na pytania zabezpieczające dla konta Apple ID?

Tak. Odpowiedzi na pytania zabezpieczające podane podczas rejestrowania konta Apple ID można zmieniać. Przejdź do strony Mój Apple ID i kliknij przycisk Zarządzaj swoim identyfikatorem Apple ID. Zaloguj się, podając nazwę użytkownika konta Apple ID i hasło, przejdź do sekcji Hasło i zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Wyzeruj informacje zabezpieczające.

Dlaczego po wprowadzeniu hasła jest wyświetlany komunikat „Ten Apple ID został wyłączony ze względów bezpieczeństwa”?

Taki komunikat oznacza, że ktoś kilka razy z rzędu nie był w stanie zalogować się na konto. System kont Apple ID wyłącza takie konto w celu uniemożliwienia nieautoryzowanym osobom uzyskania dostępu do informacji użytkownika. Konieczne będzie postępowanie zgodnie z instrukcjami na stronie Mój Apple ID w celu wyzerowania hasła.

Dlaczego przy próbie zarejestrowania umowy, wyświetlenia produktów lub umów w trybie online albo sprawdzenia stanu naprawy jest wyświetlany komunikat „Niestety, nie można odnaleźć danych w systemie”?

Być może masz kilka kont Apple ID. Spróbuj zalogować się przy użyciu innego konta Apple ID. Niekiedy informacje o rejestracji produktu, stanie naprawy lub możliwości zarejestrowania umowy są powiązane z innym kontem Apple ID. Aby można było zalogować się przy użyciu innego konta Apple ID, może być konieczne usunięcie pliku cookie Apple ID w preferencjach przeglądarki.

Czy mogę nadal używać identyfikatora z serwisu mac.com jako identyfikatora Apple ID?

Jeśli rejestracja w serwisie .Mac nastąpiła przed 11 lipca 2008 r. i po tym dniu użytkownik posiadał aktywne konto, to identyfikator z serwisu mac.com będzie nadal działać jako identyfikator Apple ID na potrzeby zakupów w sklepach iTunes Store i Apple Online Store oraz przy zamawianiu wydruków materiałów utworzonych w programach iPhoto lub Aperture. Jako identyfikatora Apple ID można nadal używać identyfikatora z serwisu mac.com. Można też utworzyć w tym celu nowy identyfikator w serwisie me.com. Obie nazwy pozwalają uzyskać dostęp do tego samego konta.

Uwaga: jeśli konto w serwisie MobileMe lub .Mac wygasło, należy zmienić adres e-mail powiązany z kontem Apple ID. Więcej informacji można znaleźć w artykule Czy mogę używać mojego konta MobileMe z usługami Apple bez przenoszenia go do usługi iCloud?.

Czy można jeszcze lepiej zabezpieczyć konto?

W niektórych regionach można skorzystać z funkcji dodatkowej weryfikacji konta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Apple ID: często zadawane pytania na temat dwustopniowej weryfikacji.

Więcej informacji zawiera strona wsparcia dotyczącego konta Apple ID.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
46% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)