Nowości w aplikacji iBooks Author

Dowiedz się, co nowego w aplikacji iBooks Author.

Tworzenie nowych wspaniałych książek tylko w orientacji pionowej

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje książki tylko w orientacji pionowej z pełną kontrolą układu.
 • Szablon Tylko pionowy umożliwia tworzenie książek w stałej orientacji pionowej. (Interfejs użytkownika umożliwiający zmianę orientacji zostanie wyłączony w aplikacji iBooks Author).
 • Zamiast używać formatu przepływu tekstu książki poziomej wyświetlanej w orientacji pionowej książki tylko w orientacji pionowej zawierają te same elementy nawigacyjne, spis treści i elementy interaktywne co w książce poziomej wyświetlanej w orientacji poziomej.

Osadzanie własnych czcionek w książkach w celu zapewnienia pełnej kontroli nad wyglądem tekstu

 • Aplikacja obsługuje czcionki TrueType (TTF) i OpenType (OTF).
 • Pliki czcionek są maskowane (zabezpieczane) po zapisaniu w pliku aplikacji iBooks podczas publikowania lub eksportowania.
 • Autor lub wydawca musi zabezpieczyć odpowiednie prawa do używanych czcionek (zgodnie z prawami użycia obrazów, tekstu i obiektów multimedialnych).

Dowiedz się więcej na temat używania własnych czcionek w aplikacji iBooks Author.

Zwiększanie interaktywności przy użyciu nowych widgetów Pasek boczny przewijania i Nakładka

 • W tej wersji dodano dwa nowe widgety Multi-Touch: Pasek boczny przewijania i Nakładka.
 • Pasek boczny przewijania jest wyświetlany w formie obszaru przewijania w pionie, który może zawierać tekst i obrazy większe niż początkowo zdefiniowany obszar. Czytelnicy mogą przewijać ten obszar, aby przeczytać zawartą w nim treść.
 • Widget Nakładka jest wyświetlany w formie obrazu niestandardowego, który umożliwia wyświetlenie obszaru przewijania podobnego do paska bocznego przewijania. Może on też zawierać tekst i grafikę.

Obsługa wyrażeń matematycznych

 • Autorzy mogą wstawiać złożone wyrażenia matematyczne w notacji LaTeX i MathML.
 • Równania są wspaniale renderowane bezpośrednio w aplikacji iBooks Author.
 • Nieprawidłowe wyrażenia LaTeX i MathML są odpowiednio oznaczane.
 • Autorzy mogą też używać programu MathType 6.7d lub nowszego jako zewnętrznego edytora równań z pełną obsługą funkcji edycji.

Dowiedz się więcej na temat używania notacji LaTeX i MathML w aplikacji iBooks Author.

Automatyczna optymalizacja obiektów multimedialnych pod kątem iPada

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje teraz wszystkie formaty multimedialne obsługiwane przez program QuickTime.
 • Pliki multimedialne są automatycznie optymalizowane, aby spełnić wymagania dotyczące wideo i dźwięku na iPadzie.
 • Optymalizacja jest przeprowadzana w przypadku dodania pliku multimedialnego lub pliku programu Keynote zawierającego plik multimedialny.
 • Pliki multimedialne są optymalizowane pojedynczo. W przypadku dodania wielu plików jest tworzona kolejka plików oczekujących na optymalizację. W trakcie optymalizacji można kontynuować edytowanie książki.
 • Pliki są skompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru bez utraty jakości.
 • Filmy są umieszczane w kontenerach M4V, a pliki audio — w kontenerach M4P.

Dowiedz się więcej na temat używania plików multimedialnych w aplikacji iBooks Author.

Ulepszona obsługa osadzonych plików audio, łącznie z niestandardowym obrazem odtwarzania

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje teraz wszystkie formaty audio obsługiwane przez program QuickTime.
 • Odtwarzanie plików audio jest możliwe za pośrednictwem trzech modeli interakcji:
  • W aplikacji iBooks Author może być wyświetlany pasek przewijania.
  • W aplikacji iBooks Author może być wyświetlany przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
  • Autor może udostępnić niestandardowy obraz odtwarzania/wstrzymywania. Można udostępnić tylko jeden obraz (nie mogą to być różne obrazy dla odtwarzania i wstrzymywania).

Ulepszona kolejka czynności publikowania

 • Aplikacja iBooks Author przeprowadza autora przez serię ekranów umożliwiających łatwiejsze publikowanie.
 • Aplikacja iBooks Author sprawdza książkę pod kątem błędów przed wyeksportowaniem jej do aplikacji iTunes Producer.
 • Autorzy mogą automatycznie utworzyć książkę przykładową na podstawie wybranego rozdziału.

Numerowanie wersji książek

 • Autorzy muszą wprowadzić nowy numer wersji podczas publikowania uaktualnienia książki, która jest już dostępna w sklepie iBooks Store.
 • Autorzy muszą wprowadzić numer wersji podczas eksportowania książki. 
 • Autorzy nie mogą wprowadzać numeru wersji podczas eksportowania książki przykładowej.
 • Informacje o numerze wersji:
  • Aplikacja iBooks Author ustawia domyślny numer wersji 1.0.
  • Numer wersji jest wyświetlany razem z książką w sklepie iBooks Store.
 • Informacje o formacie numeru wersji:
  • Należy użyć liczb całkowitych oddzielonych kropkami z maksymalnie dwiema kropkami, trzema składnikami i czterema liczbami całkowitymi na składnik. Przykład: 1111.1111.1111
  • Zera początkowe są ignorowane. Numer 1.01 jest odczytywany jako 1.1.
  • Numer 1.10 jest uznawany za wyższy niż 1.9.
  • Litery nie są dozwolone.
 • Czytelnicy wykonujący aktualizację do nowej wersji książki zachowają w nowej wersji wyróżnienia, notatki i zakładki. Dowiedz się więcej na temat migrowania wyróżnień i zakładek podczas uaktualniania książki.

Lepsze wykorzystywanie możliwości wyświetlacza Retina nowego MacBooka Pro

 • Aplikacja iBooks Author w pełni wykorzystuje możliwości wyświetlacza Retina MacBooka Pro, dzięki czemu zapewnia doskonałą jakość obrazu z żywymi kolorami i wyraźnym tekstem.

Dodatkowe szablony zaprojektowane przez firmę Apple

 • Aplikacja iBooks Author udostępnia nowe szablony: Poziomy z pionowym oraz Tylko pionowy.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: