Wiadomości: procedura rejestracji

Aby ukończyć rejestrację w usłudze iMessage, program Wiadomości potrzebuje niekiedy dodatkowych informacji. Dowiedz się, jak postępować w przypadku wyświetlenia monitu o wykonanie dodatkowych czynności podczas rejestracji.

W momencie uruchomienia programu Wiadomości i zalogowania się w nim po raz pierwszy może zostać wyświetlone okno dialogowe z monitem o wykonanie dodatkowych czynności w celu zweryfikowania konta Apple ID użytkownika.

Jeśli to jest nowe konto Apple ID, nie trzeba tworzyć kolejnego. Aby użyć tego konta Apple ID z aplikacją iMessage, skontaktuj się ze wsparciem technicznym iMessage, podając kod znajdujący się poniżej.

Twojego Apple ID nie można obecnie użyć do skonfigurowania usługi iMessage. Jeśli to jest nowe konto Apple ID, nie trzeba tworzyć kolejnego. Aby użyć tego konta Apple ID z aplikacją iMessage, skontaktuj się ze wsparciem technicznym iMessage, podając kod znajdujący się poniżej.

  1. W oknie dialogowym kliknij opcję Kontakt ze wsparciem. Nastąpi przekierowanie do strony zawierającej numery telefonów do wsparcia dla obszaru, w którym się znajdujesz.
  2. Zadzwoń pod numer odpowiadający określonemu regionowi. W trakcie połączenia wsparcie AppleCare poprosi o podanie kodu klienta.
  3. Po zweryfikowaniu konta zarejestruj się ponownie w aplikacji Wiadomości przy użyciu tego samego konta Apple ID i hasła.
Data publikacji: