iPhone: informacje o zdejmowaniu blokady

Możesz zdjąć blokadę telefonu iPhone, jeśli chcesz go używać u innych operatorów.

Rozpocznij proces zdejmowania blokady telefonu iPhone:

  1. Sprawdź, czy Twój operator komórkowy oferuje możliwość zdjęcia blokady. Blokadę z telefonu iPhone może zdjąć tylko obecny operator.
  2. Skontaktuj się z operatorem i zleć zdjęcie blokady. Niektórzy operatorzy kwalifikują telefon do zdjęcia blokady dopiero po spełnieniu określonych wymogów. Realizacja usługi zdejmowania blokady może potrwać do siedmiu dni.
  3. Gdy operator potwierdzi zdjęcie blokady z telefonu iPhone, przejdź do następnej sekcji.

Jeśli masz kartę SIM od operatora innego niż obecny, a Twój obecny operator potwierdził zdjęcie blokady z telefonu iPhone, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyjmij starą kartę SIM i w jej miejsce włóż nową.
  2. Przeprowadź proces konfiguracji.

Jeśli nie masz innej karty SIM, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć proces:

  1. Zarchiwizuj zawartość telefonu iPhone.
  2. Wymaż zawartość telefonu iPhone.
  3. Wykonaj czynności asystenta ustawień i odtwórz dane z archiwum.

Jeśli napotkasz jakieś problemy lub jeśli w programie iTunes albo na urządzeniu pojawi się poniższy komunikat, zastosuj się do podanych niżej instrukcji:

„Karta SIM włożona do telefonu iPhone nie jest obsługiwana. Aby aktywować telefon iPhone, należy włożyć kompatybilną kartę SIM obsługiwanego operatora. Włóż kartę SIM, która została dostarczona z telefonem iPhone, lub odwiedź sklep obsługiwanego operatora”.

  1. Odtwórz telefon iPhone.
  2. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby się upewnić, że zdjęcie blokady zostało wprowadzone w jego systemie.
Data publikacji: