Profil Okno logowania dla standardu 802.1x wymaga zalogowania się przy użyciu nazwy i hasła dla sieci Wi-Fi

Aby zapewnić prawidłowe uwierzytelnianie w sieci Wi-Fi, kiedy jest stosowany profil Okno logowania, użytkownicy muszą dokonywać uwierzytelnienia przez wpisanie nazwy użytkownika i hasła.

Jeśli okno logowania jest skonfigurowane w celu wyświetlania listy użytkowników, każdy użytkownik logujący się za pomocą tej metody musi również ręcznie dokonać ponownego uwierzytelnienia w sieci Wi-Fi.  Aby wymusić ręczne wprowadzanie nazwy użytkownika w ten sposób, należy określić, że wyświetlane okno logowania ma zawierać pola nazwy użytkownika i hasła.

To ustawienie można skonfigurować na trzy sposoby: przy użyciu Preferencji systemowych, polecenia „defaults” lub programu Workgroup Manager. Wystarczy zastosować jedną z tych metod.
 

Używanie Preferencji systemowych na klienckim komputerze Mac

 1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Z menu Widok wybierz polecenie Konta.
 3. Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i wprowadź hasło konta administratora.
 4. Kliknij przycisk Opcje logowania znajdujący się u dołu po lewej stronie.
 5. W sekcji „Pokaż okno logowania jako” kliknij opcję Pola z nazwą i hasłem.
   Opcja Pola z nazwą i hasłem
   
 6. Zamknij Preferencje systemowe.
 7. Wyloguj się, aby sprawdzić, czy okno logowania jest skonfigurowane prawidłowo.
   

Używanie polecenia „defaults” na klienckim komputerze Mac

To samo ustawienie można też skonfigurować przy użyciu wiersza poleceń:

 1. Upewnij się, że Preferencje systemowe nie są otwarte.
 2. Otwórz program Terminal (w katalogu /Programy/Narzędzia).
 3. Aby sprawdzić bieżące ustawienie, można opcjonalnie uruchomić polecenie:
    sudo defaults read /Biblioteki/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME

  Wartość 0 (FALSE) oznacza, że bieżącym ustawieniem jest Lista użytkowników.
  Wartość 1 (TRUE) oznacza, że bieżącym ustawieniem jest Pola z nazwą i hasłem.
   
 4. Aby zmienić ustawienie na Pola z nazwą i hasłem, uruchom polecenie:
    sudo defaults write /Biblioteki/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME -bool TRUE
   
 5. Wyloguj się, aby sprawdzić, czy okno logowania jest skonfigurowane prawidłowo.
   

Używanie programu Workgroup Manager na serwerze

W przypadku komputera klienckiego z systemem Mac OS X w środowisku klienta zarządzanego należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Workgroup Manager w systemie Mac OS X Server.
 2. W okienku przeglądarki wybierz komputer lub grupę komputerów, dla których chcesz zmodyfikować preferencje.
 3. Kliknij przycisk Preferences (Preferencje) na pasku narzędzi programu Workgroup Manager.
 4. W okienku Overview (Przegląd) kliknij przycisk Login (Zaloguj się).
 5. Na karcie Window (Okno) wybierz opcję Always (Zawsze).
   
   
 6. Kliknij opcję Name and password text fields (Pola tekstowe nazwy użytkownika i hasła) znajdującą się obok pozycji Style: (Styl).

   
 7. Kliknij przycisk Apply Now (Zastosuj teraz), a następnie przycisk Done (Gotowe).
 8. Zamknij program Workgroup Manager.
 9. Na komputerze klienckim z systemem Mac OS X: wyloguj się, aby sprawdzić, czy okno logowania jest skonfigurowane prawidłowo.

 

Data publikacji: