iTunes: przenoszenie muzyki na nowy komputer

Program iTunes może pomóc w przeniesieniu muzyki na nowy komputer, dzięki czemu będzie możliwe odtwarzanie i synchronizowanie jej na tym komputerze. Przedstawione poniżej informacje pomogą wybrać właściwą opcję.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Poniższa tabela zawiera porównanie metod przenoszenia muzyki ze starego komputera na nowy.

Kolekcja domowa Jest to najprostsza opcja pod warunkiem, że nowy komputer jest już połączony z Internetem.
Dysk zewnętrzny Wymaga dodatkowego sprzętu, ale umożliwia utworzenie kopii zapasowej biblioteki programu iTunes.
Przenoszenie kupionych rzeczy Jest to najszybsza metoda, ale umożliwia przeniesienie tylko zawartości zakupionej w sklepie iTunes Store. Wymaga także telefonu iPhone, iPada lub iPoda z zawartością.
Asystent migracji systemu Windows Jest to najlepsza metoda migracji ze starego komputera PC do nowego komputera Mac. Pozwala przenieść dodatkowe informacje — nie tylko dane programu iTunes.

Kolekcja domowa

Funkcja Kolekcja domowa zapewnia prosty sposób zachowania synchronizacji wszystkich bibliotek programu iTunes na wielu komputerach w domu. Więcej informacji na temat funkcji Kolekcja domowa i synchronizowania biblioteki między dwoma komputerami zawiera artykuł iTunes: omówienie funkcji Kolekcja domowa.

Uwaga: ta opcja umożliwia udostępnianie muzyki między wieloma komputerami, jeśli w dalszym ciągu będą używane oba komputery, ale nie pozwala utworzyć trwałej kopii zapasowej. Aby utworzyć trwałe archiwum, należy użyć dysku zewnętrznego albo płyt CD lub DVD.


Poniższa procedura umożliwia użycie funkcji Kolekcja domowa do skopiowania muzyki ze starego komputera, na którym znajduje się muzyka, na nowy komputer.

 1. Należy upewnić się, że na obu komputerach zainstalowany jest program iTunes 9 lub nowszy.
 2. Otwórz program iTunes na obu komputerach.
 3. Na starym komputerze:

  1. Jeśli funkcja Kolekcja domowa jest już włączona, w programie iTunes 11 lub nowszym będzie wyświetlana opcja Wyłącz Kolekcję domową (konto) w menu Plik > Urządzenia. W takim przypadku przejdź do kroku 7. W przeciwnym razie wybierz następującą opcję:
   • Program iTunes 11 lub nowszy: Plik > Urządzenia > Włącz Kolekcję domową na pasku menu.
   • Program iTunes 9 lub 10: Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową na pasku menu.
  2. Wybierz ikonę Kolekcja domowa na pasku po lewej stronie okna programu iTunes (tam, gdzie możesz wybrać muzykę, filmy lub programy TV).
  3. Po wyświetleniu monitu wprowadź identyfikator Apple ID i hasło.
   Ekran włączania funkcji Kolekcja domowa w programie iTunes 11
  4. Kliknij przycisk Włącz funkcję.

  Na nowym komputerze:

  1. Kliknij menu Sklep i wybierz opcję Autoryzuj komputer. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. (Jest to identyfikator wyświetlony w menu Zaawansowane w kroku 3 lub użyty w kroku 5).
  2. Wybierz kolejno opcje Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową na pasku menu. 
  3. Wybierz ikonę Kolekcja domowa po lewej stronie okna programu iTunes.

   Uwaga: po włączeniu funkcji Kolekcja domowa opcja Kolekcja domowa po lewej stronie okna programu iTunes znika do momentu znalezienia biblioteki funkcji Kolekcja domowa na innym komputerze.

  4. Kiedy nowy komputer rozpozna bibliotekę funkcji Kolekcja domowa ze starego komputera, kliknij ją po lewej stronie okna programu iTunes na nowym komputerze.
  5. Wybierz w bibliotece funkcji Kolekcja domowa zawartość, którą chcesz przenieść do biblioteki programu iTunes na nowym komputerze, lub wybierz kolejno opcje Edycja > Zaznacz wszystko, aby wybrać całą zawartość. Następnie kliknij przycisk Importuj w prawym dolnym rogu programu iTunes.
  6. Poczekaj, aż przenoszenie zawartości dobiegnie końca.

Przenoszenie list utworów

Aby przenieść na nowy komputer nie tylko zawartość, ale także listy utworów, należy przenieść kopię wszystkich list utworów ze starego komputera. W tym celu wybierz kolejno opcje PlikBibliotekaEksportuj bibliotekę muzyczną na starym komputerze. Zapisz utworzony plik XML na biurku.

Wyślij do siebie plik z listami utworów jako załącznik wiadomości e-mail, użyj zewnętrznego dysku twardego lub użyj funkcji udostępniania plików, aby przenieść plik z listami utworów na nowy komputer. Po przeniesieniu pliku na nowy komputer otwórz program iTunes i wybierz kolejno opcje PlikBibliotekaImportuj listę utworów. Proces importowania spowoduje usunięcie wszystkich elementów z list utworów, które nie zostały udostępnione za pośrednictwem funkcji Kolekcja domowa.

Dysk zewnętrzny

Ta opcja wymaga więcej pracy niż użycie funkcji Kolekcja domowa, ale umożliwia nie tylko przeniesienie zawartości, ale także utworzenie kopii biblioteki programu iTunes na dysku zewnętrznym.

Ważna uwaga przed rozpoczęciem:

 • Jako dysków zewnętrznych można używać większości iPodów.
 • Systemy operacyjne Windows nie obsługują dysków sformatowanych dla systemu Mac OS (w formacie HFS lub HFS Plus). Z tego powodu nie jest możliwe przeniesienie muzyki na komputer z systemem Windows za pomocą iPoda lub dysku zewnętrznego, który został sformatowany na komputerze Mac. W razie braku pewności, w jakim systemie jest sformatowany iPod, należy skorzystać z informacji w artykule iPod: określanie formatu dysku twardego iPoda.
 • System Mac OS X umożliwia odczyt odtwarzaczy iPod i dysków sformatowanych dla systemu Windows. Oznacza to, że dostępnych jest wiele sposobów migracji danych ze starego komputera z systemem Windows na nowy komputer Mac.
 • Mac OS X: aby upewnić się, że dyski zewnętrzne są wyświetlane na biurku, wybierz opcję Preferencje z menu Finder. Upewnij się, że zaznaczone są pola wyboru Dyski zewnętrzne i Dyski twarde.

Część 1. Lokalizowanie i konsolidowanie katalogu iTunes Media

Lokalizowanie i konsolidowanie pozwala umieścić całą zawartość w jednym miejscu. Aby określić lokalizację katalogu iTunes Media:

 1. Otwórz okno preferencji programu iTunes:
  W systemie Mac: wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  W systemie Windows: wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane i zanotuj lokalizację katalogu iTunes Media.
 3. Jeśli nie możesz wykonać wszystkich tych czynności naraz, zalecamy skonfigurowanie programu tak, aby nowa zawartość, która jest dodawana do biblioteki programu iTunes, była dodawana do katalogu iTunes Music. W tym celu wystarczy upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Media.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W programie iTunes 9 lub nowszym wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę > Skonsoliduj pliki.
  W programie iTunes 8.2.1 lub starszym wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Konsoliduj.
 6. Może zostać wyświetlony komunikat „Konsolidacja biblioteki spowoduje skopiowanie całej muzyki do katalogu iTunes Media. Nie można będzie tego cofnąć”.

  Uwaga:

  System Mac OS X: domyślnie program iTunes w systemie Mac OS X utrzymuje skonsolidowaną bibliotekę, przez co ta opcja prawdopodobnie nie spowoduje zwiększenia ilości wymaganego wolnego miejsca na dysku.
  System Windows: konsolidacja spowoduje, że program iTunes skopiuje wszystkie pliki muzyczne, które są obecne w programie iTunes, do jednej centralnej lokalizacji na komputerze (do katalogu iTunes Media). Oryginalne pliki staną się teraz duplikatami, które należy ręcznie usunąć z różnych lokalizacji, jeśli nie powinny zajmować dodatkowego miejsca na dysku. Jeśli na dysku twardym komputera komputer jest zbyt mało wolnego miejsca, ten proces nie zostanie wykonany prawidłowo. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zwiększenia ilości wolnego miejsca, należy skontaktować się z producentem komputera lub firmą Microsoft. 

 7. Kliknij przycisk Konsoliduj.

Część 2. Kopiowanie katalogu iTunes ze starego komputera

Aby skopiować wszystkie pliki muzyczne (w tym bibliotekę zawierającą wszystkie listy utworów i inne ustawienia) na dysk zewnętrzny:

 1. Zamknij program iTunes.
 2. Odszukaj dysk zewnętrzny:
  System Mac OS X: na biurku.
  System Windows: w oknie Mój komputer.
 3. Znajdź katalog iTunes:
  • Mac OS X: /Użytkownicy/nazwa użytkownika/Muzyka
  • Windows XP: \Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\
  • Windows Vista: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes
  • Windows 7 i Windows 8: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes
 4. Przeciągnij katalog iTunes na dysk zewnętrzny. Rozpocznie się kopiowanie, które w przypadku dużej ilości zawartości może trochę potrwać.

  Ze starego komputera Mac na dysk zewnętrzny:
  Przykładowy obraz dysku na biurku

  Ze starego komputera z systemem Windows na dysk zewnętrzny:
  Przykładowy obraz dysku w systemie Windows

 5. Po zakończeniu kopiowania kliknij dysk z naciśniętym klawiszem Control (Mac) lub kliknij dysk prawym przyciskiem myszy (Windows) i wybierz opcję Wysuń.
 6. Jeśli nie masz pewności, czy można odłączyć dysk zewnętrzny, wyłącz stary komputer przed odłączeniem kabla.

Część 3. Przygotowywanie programu iTunes na nowym komputerze

Aby przygotować program iTunes na nowym komputerze do przyjęcia całej muzyki:

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes.
 2. Uruchom program iTunes na nowym komputerze.
 3. Podłącz dysk zewnętrzny do nowego komputera.

Część 4. Tworzenie kopii zapasowej wszystkich utworów znajdujących się na nowym komputerze

Czy w programie iTunes na nowym komputerze znajdują się już jakieś utwory? Jeśli tak, wykonaj poniższą procedurę, aby zachować te utwory, ponieważ istniejący katalog iTunes zostanie zastąpiony katalogiem ze starego komputera. W przeciwnym razie przejdź do Części 5. Kopiowanie muzyki na nowy komputer.

Uwaga: dla tych utworów nie zostaną zachowane informacje o liczbie odtworzeń i ocenach.

 1. Otwórz preferencje programu iTunes
  W systemie Mac OS X: wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  W systemie Windows: wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Wyzeruj znajdujący się obok pola Miejsce katalogu iTunes Media.

  Przycisk zerowania

 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W programie iTunes 9 lub nowszym wybierz kolejno opcje PlikBiblioteka > Uporządkuj bibliotekę > Skonsoliduj pliki.
  W programie iTunes 8.2.1 lub starszym wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Konsoliduj.
 6. Może zostać wyświetlony komunikat „Konsolidacja biblioteki spowoduje skopiowanie całej muzyki do katalogu iTunes Media. Nie można będzie tego cofnąć”.

  Uwaga:

  System Mac OS X: domyślnie program iTunes w systemie Mac OS X utrzymuje skonsolidowaną bibliotekę, przez co ta opcja prawdopodobnie nie spowoduje zwiększenia ilości wymaganego wolnego miejsca na dysku.
  System Windows: konsolidacja spowoduje, że program iTunes skopiuje wszystkie pliki muzyczne, które są obecne w programie iTunes, do jednej centralnej lokalizacji na komputerze (do katalogu iTunes Media). Oryginalne pliki staną się teraz duplikatami, które należy ręcznie usunąć z różnych lokalizacji, jeśli nie powinny zajmować dodatkowego miejsca na dysku. Jeśli na dysku twardym komputera komputer jest zbyt mało wolnego miejsca, ten proces nie zostanie wykonany prawidłowo. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zwiększenia ilości wolnego miejsca, należy skontaktować się z producentem komputera lub firmą Microsoft. 

 7. Kliknij przycisk Konsoliduj.
 8. Zamknij program iTunes.

Część 5. Kopiowanie muzyki na nowy komputer

Aby skopiować wszystkie pliki muzyczne (w tym bibliotekę zawierającą listę utworów i inne ustawienia) na nowy komputer:

 1. Znajdź następujący katalog na nowym komputerze:
  Mac OS X: /Użytkownicy/nazwa użytkownika/Muzyka
  Windows XP: \Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\
  Windows Vista: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes
  Windows 7 i Windows 8: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes
 2. Przeciągnij katalog iTunes z tego miejsca na biurko.

  Z katalogu Muzyka na biurko na nowym komputerze Mac:

  Z katalogu Moja muzyka na biurko na nowym komputerze PC:

 3. Odszukaj dysk zewnętrzny na nowym komputerze:
  Mac OS X: na biurku.
  Windows: w oknie Mój komputer.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku zewnętrznego, aby go otworzyć.
 5. Przeciągnij katalog iTunes z dysku zewnętrznego do katalogu Muzyka (w systemie Mac OS X) lub Moja muzyka (w systemie Windows) na nowym komputerze (z kroku 1 w tej sekcji). Może to chwilę potrwać w przypadku dużej ilości zawartości.

  Z dysku zewnętrznego do katalogu Muzyka na nowym komputerze Mac:
  [Zrzut ekranu — przeciąganie katalogu z programu iTunes do katalogu Muzyka]

  Z dysku zewnętrznego na nowy komputer PC:
  [Zrzut ekranu — przeciąganie katalogu z programu iTunes na nowy komputer Mac]

 6. Otwórz program iTunes.

Wszystkie utwory, listy utworów i inne informacje, takie jak liczniki odtworzeń i oceny, zostały przeniesione ze starego komputera na nowy.

Część 6. Dodawanie do biblioteki muzyki wcześniej istniejącej na nowym komputerze

Jeśli na nowym komputerze znajdowała się już wcześniej muzyka i ma ona zostać połączona z muzyką przeniesioną ze starego komputera:

 1. W systemie Mac OS X: wybierz kolejno opcje Plik > Dodaj do biblioteki.
  W systemie Windows: wybierz kolejno opcje Plik > Dodaj folder do biblioteki.
 2. Przejdź do katalogu programu iTunes na biurku.
 3. Kliknij przycisk Wybierz (Mac OS X) lub OK (Windows).

Uwaga: dla tych wcześniej istniejących utworów nie zostaną zachowane informacje o liczbie odtworzeń i ocenach.

Przenoszenie kupionych rzeczy

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie znajduje się zawartość zakupiona w sklepie iTunes Store, można przenieść tę zawartość na komputer, który został autoryzowany przy użyciu identyfikatora Apple ID.

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zawartości zakupionej w sklepie iTunes Store — nie dla zawartości pochodzącej z innych źródeł, takiej jak utwory z zaimportowanych płyt CD. W przypadku zawartości, która nie została zakupiona w sklepie iTunes Store, synchronizacja jest wykonywana tylko w jedną stronę. Oznacza to, że można skopiować zawartość z komputera na urządzenie z systemem iOS, ale nie z urządzenia na komputer.

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Z menu Sklep wybierz opcję Autoryzuj ten komputer.
 3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. Następnie kliknij przycisk Autoryzuj.
 4. Podłącz urządzenie do komputera. Jeśli urządzenie jest zsynchronizowane z inną biblioteką programu iTunes, może zostać wyświetlony monit o wybranie opcji Wymaż i synchronizuj lub Przenieś kupione rzeczy.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk Przenieś kupione rzeczy.
  Ważne: kliknięcie przycisku Wymaż i synchronizuj spowoduje usunięcie całej istniejącej zawartości urządzenia. Zawartość zostanie następnie zastąpiona zawartością znajdującą się na komputerze.
 6. Jeśli opcja przeniesienia kupionych rzeczy nie została wyświetlona:
  • Po podłączeniu urządzenia do komputera jego ikona zostanie wyświetlona w programie iTunes. Kliknij tę ikonę.
  • Z menu Plik > Urządzenia wybierz polecenie Przenieś kupione rzeczy z „nazwa urządzenia”.
   Wybieranie polecenia Przenieś kupione rzeczy

 

Asystent migracji systemu Windows

Pozwala objąć migracją wszystkie informacje ze starego komputera z systemem Windows i przenieść je na nowy komputer Mac z systemem OS X Lion. Procedurę używania tego asystenta podano w artykule OS X Lion: informacje o Asystencie migracji systemu Windows.

Po przeniesieniu multimediów:

 1. Jeśli komputer nie będzie już używany, wycofaj autoryzację, wybierając kolejno opcje SklepWycofaj autoryzację tego komputera w programie iTunes.
 2. Jeśli zarchiwizowano dane urządzenia z systemem iOS w programie iTunes, zarchiwizuj je na nowym komputerze lub ręcznie przenieś archiwa ze starego komputera. Lokalizacje archiwów:
  • Komputer Mac: ~/Biblioteki/Application Support/MobileSync/Backup/
  • Windows XP: \Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Uwaga: aby szybko uzyskać dostęp do folderu Dane aplikacji, w menu Start wybierz polecenie Uruchom. Wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK.

  • Windows Vista i Windows 7: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Uwaga: aby szybko uzyskać dostęp do folderu AppData, kliknij menu Start a następnie na pasku wyszukiwania wpisz %appdata% i naciśnij klawisz Return.

  • Windows 8: \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Uwaga: aby szybko uzyskać dostęp do folderu AppData, umieść kursor w prawym górnym rogu okna, kliknij ikonę z lupą, wpisz tekst %appdata% i naciśnij klawisz Return.

 3. Jeśli do synchronizowania starego komputera była używana usługa iCloud, skonfiguruj usługę iCloud na nowym komputerze.

Więcej informacji na temat autoryzacji oraz pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów z funkcją Kolekcja domowa można znaleźć w następujących artykułach:

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych zawartości w programie iTunes można znaleźć w następujących artykułach:

Więcej informacji na temat przenoszenia danych ze starego komputera PC na nowy komputer Mac można znaleźć w następującym artykule:

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
50% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)