iPhone: zgodność z aparatami słuchowymi

Amerykańska komisja FCC (Federal Communications Commission — Federalna Komisja Łączności) określiła wymagania dotyczące zgodności cyfrowych telefonów bezprzewodowych z aparatami słuchowymi (HAC, Hearing Aid Compatibility). Ten artykuł zawiera oceny HAC dla telefonów iPhone, które zgodnie z przepisami FCC są zgodne z aparatami słuchowymi. Można tu również znaleźć informacje dotyczące użycia telefonu iPhone z aparatami słuchowymi.

Telefony iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus są zgodne z aparatami słuchowymi w ramach wymagań FCC dla aparatów słuchowych (HAC). Poniżej przedstawiono oceny HAC dla telefonów iPhone zgodnych z aparatami słuchowymi. W przypadku braku pewności co do modelu posiadanego telefonu iPhone należy się zapoznać z artykułem Identyfikowanie modeli telefonu iPhone.

Oceny zgodności z aparatami słuchowymi (HAC) dla telefonów iPhone

iPhone 6 iPhone 6 A1549
A1586
M3, T43 Tak
iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T43 Tak

 

iPhone 5s

A1453

A1533

M3, T43

Tak

iPhone 5c

A1456

A1532

M3, T43

Tak

iPhone 5
(model CDMA)

A1429

M4, T43

Tak

iPhone 5
(model GSM)

A1428

M3, T43

Tak

iPhone 4s

A1387

Nie dotyczy

Tak

iPhone 4
(model CDMA)

A1349

M4, T4

Nie

iPhone 4
(model GSM) z trybem aparatu słuchowego

A1332

Sieć 3G (850/1900 MHz): M4, T4

Nie

Sieć 2G (850 MHz): M3, T3

Sieć 2G (1900 MHz): M33, T3

  1. Ocena przyznana na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zgodnie ze standardem ANSI C63.19 „American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids” (Amerykańskie standardy krajowe dotyczące metod pomiaru zgodności urządzeń do łączności bezprzewodowej z aparatami słuchowymi).
  2. Wymagany jest system iOS 7 lub nowszy oraz aparat słuchowy oznaczony etykietą „Made for iPhone”. Aby potwierdzić, czy dany model telefonu iPhone jest obsługiwany, należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego.
  3. Po włączeniu trybu aparatu słuchowego (więcej informacji na temat systemu iOS 5 lub nowszego znajduje się poniżej).

System ocen według klasyfikacji HAC

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez komisję FCC w sprawie zgodności z aparatami słuchowymi wybrane modele telefonów muszą przejść badania i uzyskać ocenę w oparciu o standard nr C63.19 instytutu ANSI (American National Standards Institute — Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny). Standard ANSI dotyczący zgodności z potrzebami osób niedosłyszących składa się z dwóch ocen:

  • M: Ocena zakłóceń fal radiowych o niskiej częstotliwości w celu umożliwienia sprzężenia akustycznego z aparatami słuchowymi, które nie działają w trybie T-coil
  • T: Ocena sprzężenia indukcyjnego z aparatami słuchowymi, działającymi w trybie T-coil

Powyższe oceny wydawane są w skali od jeden do cztery, gdzie cztery oznacza najwyższy stopień dostosowania. Zgodnie z wymogami FCC telefon uznaje się za zgodny z aparatami słuchowymi, jeśli w badaniu sprzężenia akustycznego otrzyma ocenę M3 lub M4, a w badaniu sprzężenia indukcyjnego ocenę T3 lub T4.

Oceny zgodności nie gwarantują, że konkretny aparat słuchowy będzie działał z danym telefonem. Niektóre aparaty słuchowe bezproblemowo współpracują z telefonami, które nie spełniają wymogów komisji FCC w zakresie zgodności. Aby mieć pewność, że dany telefon będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, najlepiej jest wypróbować go z aparatem słuchowym jeszcze przed zakupem.

Zgodność z aparatami słuchowymi a nowsze technologie bezprzewodowe

Każdy telefon iPhone z oceną wg klasyfikacji HAC został przebadany oraz poddany ocenie pod kątem dostosowania do aparatów słuchowych podczas korzystania z niektórych technologii bezprzewodowych, w które jest wyposażony. Możliwe jednak, że ten telefon posiada nowsze technologie bezprzewodowe, których zastosowanie z aparatami słuchowymi nie zostało przebadane. Osoby korzystające z aparatu słuchowego oraz osoby z implantem ślimakowym powinny dokładnie wypróbować funkcje tego telefonu w różnych miejscach, aby ustalić, czy nie słychać żadnych niepożądanych zakłóceń. W celu uzyskania informacji na temat zgodności z aparatami słuchowymi należy skontaktować się ze swoim operatorem lub producentem tego telefonu. Pytania związane ze zwrotem lub wymianą produktu należy kierować do operatora lub sprzedawcy telefonu.

Zapewnianie najlepszego działania aparatu słuchowego

Telefony komórkowe zawierają nadajniki radiowe, które mogą zakłócać działanie aparatu słuchowego. Aby mieć pewność, że dany telefon będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, najlepiej jest wypróbować go z aparatem słuchowym jeszcze przed zakupem. Jeśli użytkownik posiada już telefon iPhone i aparat słuchowy, powinien zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi zapewniania najlepszego działania.

iPhone i aparaty słuchowe zwykle działają najlepiej w trybie M (tryb sprzężenia akustycznego). Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, należy upewnić się, że aparat słuchowy został ustawiony na tryb M (tryb sprzężenia akustycznego), a następnie umieścić słuchawkę telefonu iPhone w pobliżu wbudowanego mikrofonu (lub mikrofonów) aparatu słuchowego. Innymi słowy, telefon iPhone należy trzymać przy uchu w taki sam sposób jak podczas prowadzenia zwykłej rozmowy telefonicznej. Aparat słuchowy będzie odbierać dźwięk z telefonu iPhone przez wbudowane mikrofony. Aby uzyskać najlepsze wyniki, można spróbować użyć telefonu iPhone w różnych pozycjach względem aparatu słuchowego, na przykład umieszczenie słuchawki trochę powyżej ucha może zapewnić lepsze działanie aparatu słuchowego z mikrofonami znajdującymi się za uchem. Jeśli używany jest iPhone 4 (model GSM), należy włączyć tryb aparatu słuchowego (patrz poniżej).

Jeśli tryb sprzężenia zwrotnego nie zapewnia prawidłowego działania, można spróbować użycia aparatu słuchawkowego w trybie T (tryb sprzężenia indukcyjnego). Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, należy upewnić się, że aparat słuchowy został ustawiony na tryb T (tryb sprzężenia indukcyjnego), ale nie wszystkie aparaty słuchowe oferują ten tryb. Jeśli używany jest iPhone 5 lub nowszy, należy włączyć tryb aparatu słuchowego (patrz poniżej).

Aktywowanie trybu aparatu słuchowego

Aby uaktywnić tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 4 (model GSM) z systemem iOS 5 lub nowszym, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność. Tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 4 (model GSM) powoduje zmniejszenie mocy emitowanych przez telefon komórkowy fal radiowych w paśmie GSM 1900 MHz, co może się przyczyniać do pogorszenia komunikacji z siecią 2G.

Aby uaktywnić tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 5 lub nowszym, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność. Tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 5 modyfikuje ustawienia akustyczne telefonu w celu zwiększenia zgodności z aparatami słuchowymi w trybie T (tryb sprzężenia indukcyjnego).

Aparaty słuchowe „Made for iPhone”

Przy tworzeniu aparatów słuchowych zaprojektowanych specjalnie dla telefonu iPhone firma Apple współpracowała z najlepszymi producentami. Te aparaty słuchowe zapewniają energooszczędne działanie i cyfrowy dźwięk o wysokiej jakości. Użytkownik może nimi zarządzać bezpośrednio z telefonu iPhone. Aby można było używać aparatów słuchowych, wymagany jest telefon iPhone 4s lub nowszy z systemem iOS 7 lub nowszym.

Akcesoria „mostka” do strumieniowego przesyłania dźwięku

Niektórzy producenci aparatów słuchowych oferują specjalne akcesoria „mostka” do swoich urządzeń, które odbierają dźwięk z telefonu iPhone za pośrednictwem połączenia Bluetooth, a następnie przesyłają dalej dźwięk przy użyciu własnych technologii bezprzewodowego strumieniowania audio do aparatów słuchowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z audiologiem lub producentem aparatów słuchowych.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)