iOS: konfigurowanie dodatkowych serwerów poczty wychodzącej

Podczas konfigurowania konta e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz określić dodatkowe serwery poczty wychodzącej. Zależnie od dostawcy Internetu, w niektórych sieciach Wi-Fi lub sieciach komórkowych możesz nie być w stanie korzystać z domyślnego serwera poczty wychodzącej SMTP. W tym artykule opisano sposób konfigurowania dodatkowych serwerów poczty wychodzącej SMTP.

Jeśli chcesz dodać konto e-mail na urządzeniu z systemem iOS, zobacz Dodawanie konta poczty e-mail.

Aby dodać serwery poczty wychodzącej do istniejącego konta e-mail:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia >Poczta, kontakty, inne.
  2. Stuknij konto pocztowe, którego ustawienia chcesz zmienić. Jeśli konto jest skonfigurowane przy użyciu jednego z wbudowanych wstępnych ustawień — protokołu IMAP lub serwera Exchange — może być konieczne stuknięcie opcji Dane konta na wyświetlanym ekranie.
  3. Na ekranie Dane konta odszukaj sekcję Serwer poczty wychodzącej i stuknij istniejący wpis SMTP. Zostanie wyświetlona lista serwerów SMTP w dwóch sekcjach: Serwer główny oraz Inne serwery SMTP.
  4. Stuknij opcję Dodaj serwer w sekcji Inne serwery SMTP.
    Ustawienia serwerów SMTP
  5. Wprowadź informacje dotyczące dodatkowego serwera SMTP i stuknij opcję Zachowaj.

Uwaga: nazwa hosta jest wymagana. Nazwa hosta jest zazwyczaj nazwą serwera poczty wychodzącej. W przypadku braku pewności co do nazwy hosta lub dodatkowych wpisów skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, którego próbujesz dodać.

Wykonując te same czynności, można włączyć lub wyłączyć albo usunąć istniejący serwer SMTP. Zamiast stukać opcję Dodaj serwer, należy wówczas stuknąć serwer SMTP do zmiany.

  • Nie wszyscy dostawcy usług poczty e-mail obsługują dodatkowe serwery poczty wychodzącej na urządzeniach z systemem iOS.
  • Jeśli dany serwer SMTP jest używany jako główny serwer SMTP konta, nie można go usunąć bez usuwania tego konta. Zamiast tego można wyłączyć serwer.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
54% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)