iPod Hi-Fi: przedłużanie czasu pracy baterii

Poniżej przedstawiono wskazówki pozwalające wydłużyć czas ciągłego odtwarzania w przypadku używania urządzenia iPod Hi-Fi zasilanego bateriami.

 • Należy używać nowych, markowych baterii typu D.
 • Należy unikać używania baterii oznaczonych jako „heavy-duty”.
 • Należy stosować wszystkie sześć baterii tego samego typu. Nie należy używać jednocześnie baterii różnych typów (alkalicznych, NiMH, akumulatorowych).
 • Baterie inne niż akumulatorowe zwykle zapewniają dłuższy czas ciągłego odtwarzania niż baterie akumulatorowe.
 • Należy w pełni naładować odtwarzacz iPod przed podłączeniem go do urządzenia iPod Hi-Fi.
 • Podczas odtwarzania na urządzeniu iPod Hi-Fi należy ustawić niższy poziom głośności, minimalizując czas odtwarzania z maksymalną głośnością.
 • Należy unikać używania urządzenia iPod Hi-Fi w ekstremalnych temperaturach (bardzo wysokich lub niskich).
 • Jeśli baterie zostaną wystawione na działanie ekstremalnych temperatur, należy zaczekać na ich ochłodzenie lub ogrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem urządzenia.
 • Niektóre baterie uniwersalne mogą nie zapewniać wystarczającego zasilania do uruchomienia urządzenia iPod Hi-Fi. Moc baterii można porównać, sprawdzając parametr określający liczbę miliamperów na godzinę (mAh) każdej baterii.
 • Kiedy tylko to możliwe, należy podłączyć urządzenie iPod Hi-Fi do źródła zasilania prądem przemiennym.
 • Jeśli urządzenie iPod Hi-Fi nie będzie używane przez dłuższy czas, można wyjąć baterie, co pozwoli na dodatkowe wydłużenie czasu ciągłego odtwarzania.
 • Kiedy urządzenie iPod Hi-Fi nie jest używane, należy odłączyć od niego odtwarzacz iPod.
Data publikacji: