Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.5

Uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.5

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie.

Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania, które należy zainstalować. Jeśli narzędzie Uaktualnienie oprogramowania wyświetli komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”, można mieć pewność, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie dostępne uaktualnienia.

Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienie oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienie oprogramowania.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Zawartość pakietu

Ogólne poprawki i ulepszenia

 • Poprawiono niezawodność współpracy z serwerami Microsoft Exchange.
 • Poprawiono wydajność niektórych operacji przetwarzania obrazów w programach iPhoto i Aperture.
 • Poprawiono stabilność i wydajność programów graficznych i gier.
 • Usunięto opóźnienie między zadaniami drukowania.
 • Rozwiązano problem z drukowaniem na niektórych drukarkach firmy HP podłączonych do sieci bezprzewodowej AirPort Extreme.
 • Rozwiązano problem z przeciąganiem kontaktów z Książki adresowej do programu iCal.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego przeciągnięcie elementu ze stosu powodowało zablokowanie automatycznego ukrywania Docka.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego informacje z Wikipedii mogły być niepoprawnie wyświetlane w programie Słownik.
 • Poprawiono wydajność programu MainStage na niektórych komputerach Mac.
 • Rozwiązano problem z odstępami w przypadku używania czcionek OpenType.
 • Poprawiono niezawodność obsługi niektórych monitorów Braille'a obsługujących technologię Bluetooth.
 • Rozwiązano problem z funkcją VoiceOver podczas przeglądania niektórych witryn za pomocą przeglądarki Safari 5.
 • Poprawiono mechanizm zestawiania w parę w technologii Bluetooth z gładzikiem Magic Trackpad.
 • Rozwiązano problemy z wydajnością w przypadku używania wyświetlaczy innych firm używających technologii InstaPort.
 • Wprowadzono obsługę protokołu SSL podczas przesyłania plików za pomocą programu iDisk.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem w podglądzie zdjęć, które zostały wykonane za pomocą funkcji 4 sztuki programu Photo Booth.
 • Rozwiązano problem z reakcjami klawiatury w Docku, gdy jest włączony program Spaces.
 • Rozwiązano problem z synchronizacją Książki adresowej z kontem Google.
 • Rozwiązano problem występujący podczas odpowiadania na wiadomość w programie Mail wysłaną przez osobę, której imię lub nazwisko zawiera pewne znaki, na przykład é lub ü.
 • Poprawiono wydajność dla użytkowników przypisanych do domen usługi Active Directory.
 • Poprawiono niezawodność połączeń Ethernet.
 • Można teraz przełączać w tryb uśpienia komputery z zainstalowaną kartą Mac Pro RAID Card (początek 2009 r.). Więcej informacji zawiera artykuł Karty Mac Pro RAID Card i Xserve RAID Card (początek 2009 r.): przełączanie komputera w tryb uśpienia.
 • Poprawiono niezawodność połączeń Fibre Channel, a tym samym rozwiązano możliwy problem z dostępnością woluminów Xsan.
 • Dodano obsługę formatu RAW dla kolejnych aparatów cyfrowych.
 • Wprowadzono ulepszenia dotyczące zabezpieczeń. Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu podano w tym artykule.

To uaktualnienie obejmuje też ulepszenia zawarte w uaktualnieniach systemu Mac OS X do wersji 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 i 10.6.4.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: