iOS: nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi korzystającą z routera bezprzewodowego z technologią AOSS

Dowiedz się, jak połączyć telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z siecią Wi-Fi korzystającą z routera bezprzewodowego z technologią AOSS.

Firma Buffalo Technology, Inc. opracowała technologię AOSS (AirStation One-Touch Secure System) ułatwiającą tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

Aby połączyć urządzenie z systemem iOS z siecią Wi-Fi, która używa routera bezprzewodowego wyposażonego w technologię AOSS, należy ręcznie wprowadzić ustawienia sieci (takie jak hasło) na urządzeniu. Może być konieczne potwierdzenie tych informacji u dostawcy routera bezprzewodowego. Informacje na temat konfigurowania ustawień sieci Wi-Fi można znaleźć w sekcji dotyczącej sieci Wi-Fi w podręczniku użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w tej witrynie firmy Buffalo Technology, Inc.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: