iOS: nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi korzystającą z routera bezprzewodowego z technologią AOSS

Dowiedz się, jak połączyć telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z siecią Wi-Fi korzystającą z routera bezprzewodowego z technologią AOSS.

Firma Buffalo Technology, Inc. opracowała technologię AOSS (AirStation One-Touch Secure System) ułatwiającą tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

Aby połączyć urządzenie z systemem iOS z siecią Wi-Fi, która używa routera bezprzewodowego wyposażonego w technologię AOSS, należy ręcznie wprowadzić ustawienia sieci (takie jak hasło) na urządzeniu. Może być konieczne potwierdzenie tych informacji u dostawcy routera bezprzewodowego. Informacje na temat konfigurowania ustawień sieci Wi-Fi można znaleźć w sekcji dotyczącej sieci Wi-Fi w podręczniku użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w tej witrynie firmy Buffalo Technology, Inc.

Data publikacji: