iPhone i iPod touch: kalibracja programu Nike+

W przypadku używania systemu iOS 4 lub nowszego program Nike+ nie oferuje opcji treningu służącego do kalibracji. Zamiast tego można wykonać kalibrację po zakończeniu każdego treningu.

Aby przeprowadzić kalibrację programu Nike+, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę Nike+ na telefonie iPhone lub odtwarzaczu iPod touch, aby rozpocząć trening.
  • Uwaga: aby korzystać z funkcji Nike+, musisz włączyć program Nike+ na ekranie Ustawienia > Nike+ i połączyć go z czujnikiem zestawu Nike+.
 2. Po zakończeniu treningu stuknij opcję Kalibruj.

  Podsumowanie

   
 3. Podaj rzeczywistą odległość i stuknij przycisk Gotowe.

  Kalibracja

   
 4. Aby zapisać wyniki kalibracji, ponownie stuknij przycisk Gotowe.

  Stukanie przycisku Gotowe

   

Data ostatniej kalibracji jest wyświetlana na ekranie Treningi w programie Nike+.

Treningi

Uwaga: po uaktualnieniu systemu iOS do wersji iOS 4 informacje o kalibracji mogą nie być wyświetlane na głównym ekranie programu Nike+ do momentu zakończenia pierwszego treningu.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: