Time Machine: informacje o komunikacie „Program Time Machine zakończył sprawdzanie kopii zapasowych. W celu zwiększenia niezawodności program Time Machine musi wykonać nową kopię zapasową.”

Firma Apple zidentyfikowała problem z niektórymi urządzeniami Time Capsule, który może powodować, że wcześniej wykonane kopie zapasowe staną się niedostępne. Uaktualnienie urządzenia Time Capsule dotyczące kopii zapasowych poprawia niezawodność systemów Mac OS X 10.6, których dotyczy problem, przez wykonanie nowej kopii zapasowej.

Po zainstalowaniu uaktualnienia urządzenia Time Capsule dotyczącego kopii zapasowych może zostać wyświetlony następujący komunikat przed kolejnym zaplanowanym wykonywaniem kopii zapasowej w programie Time Machine:

Program Time Machine zakończył sprawdzanie
kopii zapasowych. W celu zwiększenia niezawodności program Time
Machine musi wykonać nową kopię zapasową.

Aby wykonać nową kopię zapasową, kliknij przycisk Rozpocznij nowe archiwizowanie. Spowoduje to
usunięcie istniejącej historii kopii zapasowych.  Może to potrwać
kilka godzin.

Aby otrzymać przypomnienie następnego dnia, kliknij przycisk Archiwizuj później. Program Time
Machine nie będzie wykonywać kopii zapasowych do tego czasu.

Okno dialogowe umożliwiające wybranie opcji Rozpocznij nowe archiwizowanie lub Archiwizuj później

Aby wykonać nową kopię zapasową, kliknij przycisk Rozpocznij nowe archiwizowanie. Spowoduje to usunięcie istniejącej historii kopii zapasowych.  Może to potrwać kilka godzin. Wskazówka: aby przyspieszyć proces wykonywania nowej kopii zapasowej, należy tymczasowo podłączyć komputer Mac bezpośrednio do urządzenia Time Capsule za pomocą kabla Ethernet.

Uwaga: kliknięcie przycisku Archiwizuj później spowoduje ponowne wyświetlenie okna dialogowego po 24 godzinach. Program Time Machine nie będzie wykonywać kopii zapasowych do tego czasu. Dostęp do okna dialogowego można uzyskać w dowolnym momencie przez wybranie polecenia Archiwizuj teraz z dodatkowego menu Time Machine lub przez kliknięcie i przytrzymanie ikony Time Machine w Docku.

Wskazówka: w systemie Mac OS X 10.6.4 lub nowszym istnieje możliwość zainicjowania weryfikacji kopii zapasowych programu Time Machine na urządzeniu Time Capsule. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja, a następnie kliknij element Time Machine na pasku menu. Wybierz opcję Weryfikuj kopie zapasowe z menu Time Machine.

Jeśli używany jest system Mac OS X 10.5, wykonaj następujące instrukcje w celu określenia, czy należy rozpocząć wykonywanie nowej kopii zapasowej:

Uwaga: proces ten może zająć wiele godzin, dlatego zaleca się połączenie komputera Mac z urządzeniem Time Capsule przy użyciu kabla Ethernet w celu uzyskania lepszej wydajności.

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Z menu Widok wybierz opcję Time Machine.
  3. Przesuń pasek suwaka do pozycji Wyłącz, aby wyłączyć wykonywanie kopii zapasowych w programie Time Machine.
  4. Otwórz Narzędzie dyskowe znajdujące się w katalogu /Programy/Narzędzia.
  5. Otwórz okno programu Finder i znajdź urządzenie Time Capsule w sekcji Współużytkowane na pasku bocznym.
  6. Kliknij urządzenie Time Capsule. W razie potrzeby wprowadź hasło. 
  7. Znajdź obraz dysku kopii zapasowej Time Machine (nazwa pliku obrazu dysku zawiera nazwę komputera).
  8. Przeciągnij obraz dysku na pasek boczny Narzędzia dyskowego.
  9. Wybierz obraz dysku i kliknij opcję Sprawdź.
  10. Jeśli Narzędzie dyskowe wyświetli komunikat „Błąd: weryfikacja lub naprawa systemu plików nie powiodła się”, należy rozpocząć wykonywanie nowej kopii zapasowej. Uwaga: nie naprawiaj obrazu dysku za pomocą Narzędzia dyskowego.

Aby rozpocząć wykonywanie nowej kopii zapasowej komputera Mac, wybierz opcję Archiwizuj teraz z ikony Time Machine na pasku menu.

Data publikacji: