Mac OS X 10.6: zachowanie kolejności przeszukiwania DNS

W systemie Mac OS X 10.6 i jego nowszych wersjach kolejność przeszukiwania serwerów DNS określona w preferencjach sieci jest dynamiczna, dzięki czemu serwery, które nie odpowiadają, są przenoszone na koniec kolejki przeszukiwania. Poprawia to wydajność i niezawodność względem wcześniejszych wersji systemu Mac OS X, ale może dawać nieoczekiwane rezultaty w przypadku niektórych konfiguracji systemu Mac OS X 10.6–10.6.2.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli w okienku Sieć w Preferencjach systemowych jest określony więcej niż jeden serwer DNS i niekiedy występują problemy z rozpoznawaniem nazw domen, należy uaktualnić system Mac OS X do wersji 10.6.3 lub nowszej.

W systemie Mac OS X 10.6 zgodnie z domyślnym zachowaniem funkcji przeszukiwania serwerów DNS dany serwer jest tymczasowo wyłączany z kolejki przeszukiwania, jeśli nie zwróci wyniku (jeśli w odpowiedzi na zapytanie zwróci wynik SERV_FAIL) i jeśli zapytanie można przesłać innym serwerom.

Jeśli zapytanie zostanie przesłane do więcej niż jednego serwera i wszystkie serwery zwrócą wynik SERV_FAIL, serwery zostaną przeszukane w kolejności, w jakiej zostały wyłączone (serwer wyłączony najdłużej zostanie użyty jako pierwszy).

Data publikacji: