Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.3

W tym artykule omówiono zawartość uaktualnienia systemu Mac OS X do wersji 10.6.3 oraz podano wskazówki dotyczące uaktualniania oprogramowania systemowego do najnowszej wersji.

Pudełko systemu Mac OS X 10.6 Snow LeopardUaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.3

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie.

Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania, które należy zainstalować. Jeśli narzędzie Uaktualnienia oprogramowania wyświetli komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”, można mieć pewność, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie dostępne uaktualnienia.

Rozmiary plików uaktualnień mogą być różne dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienie oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienie oprogramowania.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Zawartość pakietu

Informacje o funkcjach tego uaktualnienia dotyczących zabezpieczeń zawiera ten artykuł.

Ogólne poprawki i ulepszenia systemu operacyjnego dotyczące następujących kwestii:

 • Wydajność programów Logic Pro 9 i Main Stage 2 uruchomionych w trybie 64-bitowym.
 • Niezawodność drukowania.
 • Niezawodność usypiania i budzenia podczas używania funkcji budzenia na żądanie w usłudze Bonjour.
 • Problem z kolorami podczas wyświetlania zawartości HD w programie iMovie.
 • Świecące, zablokowane lub ciemne piksele podczas wyświetlania obrazu z wbudowanej kamery iSight komputera iMac (koniec 2009 r.).
 • Problem, w wyniku którego program Finder zgłasza błąd -36 podczas kopiowania katalogów na dysk sformatowany w systemie plików FAT32.
 • Niezawodność wygaszaczy ekranu ze zdjęć.
 • Problemy ze zgodnością dotyczące programów opartych na bibliotece OpenGL.
 • Problem, w wyniku którego cienie w podglądach PDF książek programu Aperture są czarne zamiast szarych.
 • Problem, w wyniku którego poziom mikrofonu w programie iChat może nie zwiększać głośności po zmniejszeniu jej w celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego.
 • Niezawodność niektórych urządzeń USB innych firm.
 • W okienku preferencji Konta można teraz ograniczyć logowanie do członków grup obsługiwanych przez usługę katalogową firmy innej niż Apple, na przykład usługę Active Directory.
 • Kolejność serwerów DNS taka jak określona w Preferencjach sieci i niezawodność serwera DNS. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi przez system Mac OS X 10.6 serwerów DNS, które nie odpowiadają, można znaleźć w tym artykule.
 • Niezawodność i zgodność programu QuickTime X.
 • Zbieranie danych: system Mac OS X 10.6.3 może zbierać na komputerze Mac informacje diagnostyczne oraz dotyczące sposobu użytkowania i wysyłać je automatycznie do firmy Apple w celu analizy. Te informacje są zbierane tylko za wyraźną zgodą użytkownika i są przesyłane do firmy Apple w sposób anonimowy. Więcej szczegółów można znaleźć w tym artykule.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z siecią AirPort i siecią bezprzewodową:

 • Ogólna niezawodność połączeń bezprzewodowych.
 • Ulepszenia niezawodności protokołu 802.1X, w tym połączenia w sieci zamkniętej oraz szyfrowanie WPA2.
 • Niezawodność funkcji usypiania/budzenia dla bieżących modeli komputerów iMac połączonych z sieciami bezprzewodowymi w paśmie 2,4 GHz.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z ustawieniami daty i czasu:

 • Reguły czasu letniego odzwierciedlające ostatnie zmiany w obszarach obejmujących Argentynę, Fidżi, Pakistan i Antarktykę.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z usługami katalogowymi:

 • Problem, w wyniku którego system może stać się niestabilny lub przestać odpowiadać, gdy jest powiązany z serwerem LDAP przy użyciu protokołu SSL.
 • Problem, w wyniku którego w sytuacji, gdy jest stosowany profil Okno logowania 802.1X, ale sieć bezprzewodowa jest niedostępna, uwierzytelnianie katalogu przez sieci Ethernet nie powiedzie się.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z usługami plików:

 • Problem, który w niektórych przypadkach może uniemożliwiać zapisywanie plików z pakietu Microsoft Office 2008 na woluminie serwera SMB.
 • Problemy z kopiowaniem, usuwaniem i zmienianiem nazw plików przechowywanych na woluminie serwera SMB.
 • Uwierzytelnianie za pomocą zwykłego tekstu dające dostęp do serwera plików SMB.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z programem iCal:

 • Zmiana listy zaproszeń dla jednego wystąpienia powtarzającego się zdarzenia. Takie modyfikacje nie powodują już cofnięcia rezerwacji lokalizacji spotkania.
 • Problem, w wyniku którego na serwerze Microsoft Exchange nowe zaproszenia mogą się nie pojawiać w okienku Powiadomienia.
 • Poprawne wyświetlanie powtarzających się zdarzeń programu Microsoft Exchange, które mają ustawioną datę zakończenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z programem Mail:

 • Problem powodujący niepoprawne wyświetlanie kolorów tła wiadomości w programie Mail.
 • Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości, na przykład podczas używania infrastruktury klucza publicznego (PKI) firmy Entrust.
 • Synchronizacja skrzynki pocztowej Wysłane na serwerze Microsoft Exchange.
 • Problem mogący powodować usuwanie przez program Mail skrzynek pocztowych na serwerze Microsoft Exchange obsługiwanym poza usługą równoważenia obciążenia internetowego.
   

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z kontami przenośnymi:

 • Synchronizacja katalogu domowego w przypadku przechowywania go na serwerze plików SMB.
 • Poprawne ostrzeganie użytkowników kont przenośnych w domenie usługi Active Directory o zbliżającej się dacie wygaśnięcia hasła.
 • Tworzenie konta przenośnego używającego uwierzytelniania za pomocą karty inteligentnej bez korzystania z narzędzia wiersza poleceń.
 • Niezawodność synchronizacji w tle.
   

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z usługą MobileMe:

 • Problem, w wyniku którego nie można wyświetlać filmów w przeglądarce Safari podczas odwiedzania strony www.me.com/gallery.
 • Niezawodność synchronizacji dysku iDisk.
 • Niezawodność synchronizacji kalendarzy.

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z funkcją nadzoru rodzicielskiego:

 • Przywrócenie funkcji zakładek przeglądarki Safari dla użytkowników korzystających z nadzoru rodzicielskiego.
 • Lepsza obsługa zarządzania zakładkami przeglądarki Safari podczas korzystania z nadzoru rodzicielskiego.
 • Bardziej niezawodne ograniczenia uruchamiania programów podczas korzystania z nadzoru rodzicielskiego.
   

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z mechanizmem Rosetta:

 • Problem, który uniemożliwia otwieranie w programach Rosetta plików zawierających w nazwach znaki # lub &.
   

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z tworzeniem obrazu systemu:

 • Polecenie asr, które akceptuje teraz opcję zezwalania na pofragmentowany katalog („--allow fragmented catalog”), umożliwiające odtwarzanie obrazów zawierających pofragmentowany plik katalogu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy wpisać polecenie „man asr” w programie Terminal.
 • Polecenie instalatora, przy użyciu którego można teraz zaktualizować system Mac OS X 10.5 za pomocą klucza programu QuickTime 7 Pro instalowanego w systemie Mac OS X 10.6.
   

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z programem Time Machine:

 • Niezawodność kopii zapasowych wykonywanych za pomocą programu Time Machine na urządzeniach Time Capsule, również dla wielu komputerów.
 • Problem z programem Time Machine, w wyniku którego systemowe kopie zapasowe mogą zostać odtworzone na komputerach Mac o nieobsługiwanych konfiguracjach.
 • Problem, w wyniku którego kopia zapasowa wykonana za pomocą programu Time Machine może nie działać w przypadku używania połączenia AirPort.
   

Poprawki i ulepszenia dotyczące następujących kwestii związanych z serwerem Xsan:

 • Niezawodność połączeń Fibre Channel z serwerem Xserve RAID.
 • Problem mogący powodować niewłaściwe zgłaszanie rozmiaru niektórych jednostek LUN Fibre Channel.

 

Uaktualnienie zbiorcze systemu Mac OS X do wersji 10.6.3 obejmuje też ulepszenia zawarte w uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.1 oraz uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.2.

W celu zastosowania wszystkich wymienionych powyżej ulepszeń niektóre systemy wymagają uaktualnienia uzupełniającego dla systemu Mac OS X 10.6.3, które jest dostępne za pośrednictwem funkcji Uaktualnienie oprogramowania.

Wskazówka: jeśli funkcja Uaktualnienie oprogramowania nie zawiera uaktualnienia uzupełniającego dla systemu Mac OS X 10.6.3, nie trzeba go instalować.

Uwaga: uaktualnienie uzupełniające jest przeznaczone dla każdego systemu Mac OS X uaktualnionego z wersji 10.6 przy użyciu kompilacji 10D573 uaktualnienia zbiorczego systemu Mac OS X do wersji 10.6.3. Nie jest potrzebne w przypadku systemów Mac OS X uaktualnionych z wersji 10.6.1 lub 10.6.2 ani w przypadku systemów Mac OS X uaktualnionych z wersji 10.6 przy użyciu wersji 1.1 uaktualnienia zbiorczego systemu Mac OS X do wersji 10.6.3.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: