Używanie monitorów Braille'a w systemie Mac OS X 10.6

Ten artykuł zawiera informacje na temat obsługiwanych w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard popularnych monitorów Braille'a innych firm oraz sposobu konfigurowania ich do używania funkcji VoiceOver.

System Mac OS X 10.6 Snow Leopard obsługuje zarówno monitory Braille'a wyposażone w port USB, jak i interfejs Bluetooth. Podstawowe połączenie z niektórymi popularnymi monitorami Braille'a innych firm obsługiwanymi przez system Mac OS X 10.6 można uzyskać na dwa sposoby: przy użyciu interfejsu Bluetooth lub portu USB.

Używanie monitorów Braille'a z portem USB

W przypadku korzystania z urządzeń podłączanych do portu USB zalecane jest używanie systemu Mac OS X 10.6.2 lub nowszego. (Dostępność najnowszych uaktualnień można sprawdzić przy użyciu narzędzia Uaktualnienie oprogramowania). Monitor Braille'a powinien zostać automatycznie skonfigurowany po podłączeniu go do komputera Mac za pomocą kabla USB.

Monitor powinien być widoczny w narzędziu VoiceOver po wybraniu opcji Braille i kliknięciu karty Monitory.

Używanie monitorów Braille'a z interfejsem Bluetooth

 1. Upewnij się, że monitor Braille'a korzystający z interfejsu Bluetooth jest włączony. Sprawdź także, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu lub otwórz okienko preferencji Bluetooth w Preferencjach systemowych.
 2. Otwórz VoiceOver. Powinny zostać wykryte wszystkie monitory Braille'a obsługujące interfejs Bluetooth znajdujące się w pobliżu komputera Mac. Aby rozpocząć konfigurowanie monitora Braille'a obsługującego interfejs Bluetooth, może być konieczne kliknięcie znaku +.

  Ilustracja przedstawiająca okno po wybraniu opcji Braille, ale bez wykrytych monitorów
   
 1. W przypadku niektórych monitorów Braille'a obsługa funkcji Bluetooth jest oferowana opcjonalnie. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna dla danego monitora Braille'a, spróbuj podłączyć go do komputera Mac przy użyciu kabla USB.
 2. Zaznacz na liście odpowiedni monitor Braille'a i kliknij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem dotyczącym zestawienia w parę.

  Przykładowy komunikat dotyczący zestawienia w parę z żądaniem podania kodu urządzenia Bluetooth
   
 3. Wprowadź kod urządzenia. Jeśli w oknie dialogowym nie zostanie wyświetlony żaden numer (jak na ilustracji powyżej), spróbuj podać kod 0000 lub 1234. Aby dowiedzieć się, jakiego kodu należy użyć, sprawdź informacje w zasobach dostarczonych wraz z monitorem Braille'a.
 4. Po pomyślnym zestawieniu w parę monitor Braille'a powinien zostać automatycznie skonfigurowany i udostępniony w narzędziu VoiceOver.  

  Przykładowy monitor Braille'a widoczny w sekcji Braille w narzędziu VoiceOver

Uwaga: jeśli wykonanie tych czynności nie umożliwia skonfigurowania obsługiwanego monitora Braille'a, należy je powtórzyć po ustawieniu dla monitora trybu terminalu Braille'a.

Monitory Braille'a współpracujące z systemem Mac OS X 10.6

Wszystkie wymienione poniżej urządzenia są wyposażone tylko w port USB, chyba że zaznaczono inaczej. 

Alva/Optelec

 • Alva BC 640 (USB i Bluetooth)
 • Alva BC 680 (USB i Bluetooth)
 • Alva 544 Satellite
 • Alva 544 Satellite Traveller
 • Alva 570 Satellite Pro
 • Alva 584 Satellite Pro
 • Optelec Voyager 44

American Printing House for the Blind (APH)

 • Refreshabraille 18 (USB i Bluetooth)

Baum

 • Conny/VarioConnect 12 (Bluetooth)
 • PocketVario 24 (USB i Bluetooth)
 • SuperVario 32 (USB i Bluetooth)
 • SuperVario 40 (USB i Bluetooth)
 • SuperVario 64 (USB i Bluetooth)
 • SuperVario 80 (USB i Bluetooth)
 • VarioConnect 24 (USB i Bluetooth)
 • VarioConnect 32 (USB i Bluetooth)
 • VarioConnect 40 (USB i Bluetooth)
 • VarioPro 64
 • VarioPro 80

Eurobraille

 • Esys 12 (USB i Bluetooth)
 • Esys 40 (USB i Bluetooth)

Freedom Scientific

 • Focus 40
 • Focus 80
 • PAC Mate 20
 • PAC Mate 40
 • PAC Mate BX420 (tylko monitor)
 • PAC Mate BX440 (tylko monitor)
 • PAC Mate QX420 (tylko monitor)
 • PAC Mate QX440 (tylko monitor)

GW Micro/HIMS

(Uwaga: do korzystania z urządzenia BrailleSense za pośrednictwem połączenia Bluetooth jest wymagany moduł Bluetooth).

 • BrailleSense (USB i Bluetooth)
 • BrailleSense Plus (USB i Bluetooth)
 • SyncBraille 20
 • SyncBraille 32

HandyTech

 • Braille Star 40 (USB i Bluetooth)
 • Braille Star 80
 • Braille Wave (USB i Bluetooth)
 • Braillino (Bluetooth)
 • Easy Braille (USB i Bluetooth)

Humanware

 • BrailleConnect 12 (USB i Bluetooth)
 • BrailleConnect 24 (USB i Bluetooth)
 • BrailleConnect 32 (USB i Bluetooth)
 • BrailleConnect 40 (USB i Bluetooth)
 • Brailliant 24 (USB i Bluetooth)
 • Brailliant 32 (USB i Bluetooth)
 • Brailliant 40 (USB i Bluetooth)
 • Brailliant 64 (USB i Bluetooth)
 • Brailliant 80 (USB i Bluetooth)
 • BrailleNote mPower BT 18 (Bluetooth)
 • BrailleNote mPower BT 32 (Bluetooth)
 • BrailleNote PK (Bluetooth)

Nippon Telesoft

 • Seika Version 3

Papenmeier

 • Braillex Trio (USB i Bluetooth)


Informacje dotyczące systemu Mac OS X 10.5

W celu uzyskania informacji o korzystaniu z monitorów USB Braille'a w systemie Mac OS X 10.5 Leopard i sprawdzenia, które z monitorów Braille'a są obsługiwane w systemie Leopard, należy kliknąć tutaj. Zdecydowanie zalecane jest używanie systemu Mac OS X 10.5.3 (lub nowszego).

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Mac OS X w wersji starszej niż 10.5.3, należy pobrać i zainstalować uaktualnienie Braille Display Update 1.0 w przypadku używania następujących monitorów Braille'a: BrailleSense, SyncBraille 20 i SyncBraille 32 firmy GW Micro; Easy Braille, Braille Star 40 i Braille Star 80 firmy HandyTech; BrailleSense, SyncBraille 20 i SyncBraille 32 firmy HIMS; Seika Version 3 firmy Nippon Telesoft lub Braillex Trio firmy Papenmeier.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: