Mac OS X Server: nie można używać urządzeń Bluetooth, gdy jest uruchomiony program Server Assistant (Asystent Serwera)

Podczas lokalnego konfigurowania systemu Mac OS X Server niekiedy nie jest możliwe zestawienie klawiatury lub myszy Bluetooth w parę z serwerem, jeśli jest uruchomiony program Server Assistant (Asystent Serwera).

Gdy jest uruchomiony program Server Assistant (Asystent Serwera), należy korzystać z myszy i klawiatury USB lub konfigurować serwer zdalnie. Po zakończeniu pracy z programem Server Assistant (Asystent Serwera) można zestawić klawiaturę i mysz Bluetooth w parę z serwerem.

Data publikacji: