Mac OS X 10.6: uaktualnienie do wersji 10.6.2 lub 10.6.4 może spowodować przywrócenie odtwarzania dźwięku przez głośniki wewnętrzne

Po zainstalowaniu uaktualnienia systemu Mac OS X do wersji 10.6.2 lub 10.6.4 wyjście audio może zostać ustawione na głośniki wewnętrzne komputera Mac.

Aby przywrócić poprzednie ustawienie odtwarzania audio, wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Następnie z menu Widok wybierz polecenie Dźwięk.
  3. Kliknij kartę Wyjście.
  4. Wybierz odpowiednie źródło wyjścia dźwięku z wyświetlonej listy. Dostępne opcje mogą być różne — zależą od modelu komputera Mac i podłączonych urządzeń.

Po wybraniu odpowiedniego źródła wyjścia dźwięku ustawienie zostanie zachowane. Ponowne wyzerowanie źródła wyjścia dźwięku nie powinno być konieczne, chyba że będzie trzeba celowo je zmienić.

Data publikacji: