Informacje o uaktualnieniu Wireless Keyboard Update 2.0

Zainstalowanie tego oprogramowania umożliwi zmianę ustawień (takich jak jasność czy głośność) jednym naciśnięciem klawisza funkcyjnego aluminiowej klawiatury Apple Wireless Keyboard. Do zainstalowania tego uaktualnienia jest wymagany system OS X 10.5.8.

 1. Włącz klawiaturę i zestaw ją w parę z komputerem.
  1. Wybierz opcję Preferencje systemowe z menu Apple (), a następnie wybierz opcję Bluetooth z menu Widok, aby otworzyć okienko Bluetooth w Preferencjach systemowych.
  2. W okienku Bluetooth w Preferencjach systemowych kliknij przycisk Dodaj (+). 
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Zamknij wszystkie programy i pobierz uaktualnienie.
  1. Program pobierający umieści obraz dysku z instalatorem w katalogu Pobrane rzeczy lub w miejscu określonym na karcie Ogólne w oknie preferencji przeglądarki Safari (Safari > Preferencje).
  2. Jeśli obraz dysku został pobrany za pomocą przeglądarki Safari, przeglądarka wyświetli powiadomienie, że obraz zawiera program. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
  3. Jeśli w preferencjach przeglądarki Safari jest włączona opcja „Otwieraj „bezpieczne” pliki po pobraniu”, obraz dysku zostanie zamontowany automatycznie.Jeśli ta opcja jest wyłączona w programie Safari, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku, aby go zamontować.
 3. Odłącz niepotrzebne urządzenia. Podczas instalowania uaktualnienia używaj tylko klawiatury i myszy firmy Apple.
  1. W zamontowanym obrazie dysku kliknij dwukrotnie plik AlKybdSoftwareUpdate.pkg, aby rozpocząć proces uaktualniania oprogramowania sprzętowego.
  2. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij przycisk Dalej.Jeśli pojawi się komunikat „Ten komputer nie potrzebuje tego uaktualnienia”, oznacza to, że uaktualnienie nie jest przeznaczone dla tego komputera. 
  3. Zostanie wyświetlony ekran Ważne informacje. Zawiera on instrukcje dotyczące instalowania uaktualnienia i zestawiania w parę klawiatury bezprzewodowej z komputerem.Tekst wyświetlany w tym oknie można wydrukować lub zapisać. Można również kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować proces uaktualniania.
  4. Pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania. Kliknij przycisk Dalej.Aby wyrazić zgodę na jej warunki, kliknij przycisk Akceptuję.
  5. Zostanie wyświetlone standardowe okno instalowania.Kliknij przycisk Instaluj, aby zainstalować uaktualnienie Aluminum Keyboard Software Update.
  6. Wprowadź hasło administratora komputera w oknie z monitem.Kliknij przycisk OK.
  7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że po zakończeniu działania instalatora będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera.Kliknij przycisk Kontynuuj instalację.
  8. Zostanie wyświetlone okno Instalacja zakończyła się sukcesem.Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  9. Komputer powinien zostać uruchomiony ponownie.  Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, skontaktuj się ze wsparciem AppleCare w celu uzyskania dodatkowych informacji.

To uaktualnienie oprogramowania jest dostarczane wraz z systemem Mac OS X 10.6.3 lub nowszym. Aby włączyć opisane tu funkcje klawiatury w przypadku korzystania z systemu Mac OS X 10.6 Snow Leopard w wersji starszej niż 10.6.3, należy zastosować uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.3.

Data publikacji: