Informacje o uaktualnieniu Wireless Mouse Software Update 1.0 dla systemu Mac OS X 10.5 Leopard

To oprogramowanie umożliwia korzystanie z funkcji technologii wielodotykowej myszy Magic Mouse. Aby można było zainstalować to uaktualnienie, na komputerze musi być zainstalowany system Mac OS X 10.5.8.  Uwaga: przewijanie bezwładnościowe działa tylko w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

 1. Włącz mysz Magic Mouse i zestaw ją w parę z komputerem.
  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Bluetooth z menu Widok, aby otworzyć okienko Bluetooth w Preferencjach systemowych.
  2. W okienku Bluetooth w Preferencjach systemowych kliknij przycisk Dodaj (+).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Zamknij wszystkie programy i pobierz uaktualnienie.
  1. Program pobierający umieści obraz dysku z instalatorem w katalogu Pobrane rzeczy lub w miejscu określonym na karcie Ogólne w oknie preferencji przeglądarki Safari (Safari > Preferencje).
  2. W przypadku pobrania obrazu dysku za pomocą programu Safari program Safari wyświetli powiadomienie, że obraz zawiera program.   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
  3. Jeśli w preferencjach przeglądarki Safari jest włączona opcja Otwieraj „bezpieczne” pliki po pobraniu, obraz dysku zostanie zamontowany automatycznie.   Jeśli ta opcja jest wyłączona w programie Safari, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku, aby go zamontować.
 3. Zainstaluj uaktualnienie.
  1. W zamontowanym obrazie dysku kliknij dwukrotnie plik WirelessMouseSoftware.pkg, aby rozpocząć proces uaktualniania.
  2. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ten komputer nie potrzebuje tego uaktualnienia, oznacza to, że uaktualnienie nie jest przeznaczone dla tego komputera. 
  3. Zostanie wyświetlony ekran Ważne informacje z instrukcjami dotyczącymi instalowania uaktualnienia i zestawiania myszy Magic Mouse w parę z komputerem.  Tekst wyświetlany w tym oknie można wydrukować lub zapisać. Można również kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować proces uaktualniania.
  4. Pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania.  Kliknij przycisk Dalej.  Aby wyrazić zgodę na jej warunki, kliknij przycisk Akceptuję.
  5. Zostanie wyświetlone standardowe okno instalowania.   Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować uaktualnienie Wireless Mouse Software Update 1.0.
  6. Wprowadź hasło administratora komputera w oknie z monitem.  Kliknij przycisk OK.
  7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że po zakończeniu działania instalatora będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera.  Kliknij opcję Kontynuuj instalację.
  8. Zostanie wyświetlone okno Instalacja zakończyła się sukcesem.   Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  9. Komputer powinien zostać uruchomiony ponownie.  Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, skontaktuj się ze wsparciem AppleCare w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Data publikacji: