Informacje o uaktualnieniu Performance Update 1.0

To uaktualnienie usuwa występujące niekiedy przestoje dysku twardego zgłaszane przez niewielką liczbę klientów.

Ten artykuł zawiera informacje o stosowaniu uaktualnienia Performance Update 1.0 na komputerze Macintosh z procesorem firmy Intel.

 1. Zamknij wszystkie zamknięte programy, a następnie pobierz i zainstaluj uaktualnienie dla systemu Mac OS X 10.5 Leopard lub Mac OS X 10.6 Snow Leopard.
 2. Program pobierający umieści obraz dysku z instalatorem w katalogu Pobrane rzeczy lub w lokalizacji określonej na karcie Ogólne w oknie dostępnym po wybraniu opcji Safari > Preferencje.
 3. Jeśli obraz dysku został pobrany za pomocą programu Safari, program Safari wyświetli powiadomienie, że obraz dysku zawiera program.  Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 4. Jeśli w preferencjach przeglądarki Safari jest włączona opcja Otwieraj „bezpieczne” pliki po pobraniu, obraz dysku zostanie zamontowany automatycznie.   Jeśli ta opcja jest wyłączona w programie Safari, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku, aby go zamontować.
 5. W zamontowanym obrazie dysku kliknij dwukrotnie plik PerformanceUpdate.PKG, aby rozpocząć proces uaktualniania oprogramowania sprzętowego.
 6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny.   Kliknij przycisk Dalej. 
 7. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ten komputer nie potrzebuje tego uaktualnienia oznacza to, że dane uaktualnienie nie jest przeznaczone dla tego komputera. 
 8. Pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania.  Kliknij przycisk Dalej. 
 9. Aby wyrazić zgodę na jej warunki, kliknij przycisk Akceptuję.
 10. Zostanie wyświetlone standardowe okno instalowania.   Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować uaktualnienie podnoszące wydajność.
 11. Wprowadź hasło administratora komputera w oknie z monitem.  Kliknij przycisk OK.
 12. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że po zakończeniu działania instalatora będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera.  Kliknij Kontynuuj instalację.
 13. Zostanie wyświetlone okno Instalacja zakończyła się sukcesem.   Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 14. Komputer powinien zostać uruchomiony ponownie.  Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, skontaktuj się ze wsparciem AppleCare w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Data publikacji: