Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.2

Ten artykuł zawiera informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.2.

Pudełko systemu Mac OS X 10.6 Snow LeopardUaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.2

To uaktualnienie jest zalecane dla użytkowników systemu Mac OS X Snow Leopard w wersji od 10.6 do 10.6.1 i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Szczegółowe informacje o funkcjach tego uaktualnienia dotyczących zabezpieczeń zawarto w tej witrynie.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie, należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple (???).

Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania, które należy zainstalować. Jeśli narzędzie Uaktualnienia oprogramowania wyświetli komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”, można mieć pewność, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie dostępne uaktualnienia.

Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienia oprogramowania.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie plików do pobrania firmy Apple.Co znajduje się w pakiecie?
 

Ogólne poprawki systemu operacyjnego dotyczące następujących kwestii:

 • Problem powodujący usuwanie danych podczas używania konta gościnnego. 
 • Problem, w wyniku którego może nastąpić nieoczekiwane wylogowanie z systemu. 
 • Niezawodność menu dodatkowych.
 • Problem w programie Słownik występujący podczas używania języka hebrajskiego jako języka podstawowego.
 • Odgłos wyzwolenia migawki przy robieniu zrzutu ekranu.
 • Problem z gestem przesuwania wykonywanym czterema palcami.
 • Problem z dodawaniem obrazów do kontaktów w Książce adresowej.
 • Problem w programie Front Row, w wyniku którego klatki mogą być wyświetlane wolno podczas oglądania plików wideo.
 • Tworzenie kont przenośnych przez użytkowników usługi Active Directory.
 • Niezawodność i czas trwania połączeń VPN.
 • Ogólne poprawki niezawodności oprogramowania iWork, iLife, Aperture, Final Cut Studio i iDisk oraz usługi MobileMe.
 • Ogólne zwiększenie wydajności funkcji VoiceOver.
 • Rozwiązanie problemów z wydajnością i odtwarzaniem wideo na komputerach iMac (21,5-calowych, koniec 2009 r.) oraz iMac (27-calowych, koniec 2009 r.), które mogą występować w niektórych sytuacjach, gdy jest włączona łączność AirPort.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z czcionkami:

 • Problem z odstępami czcionek. 
 • Problem, w wyniku którego brakuje niektórych czcionek. 
 • Problemy z powielaniem czcionek.
 • Problem, w wyniku którego niektóre czcionki PostScript Type 1 nie działają prawidłowo. 

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z grafiką:

 • Problem występujący podczas podłączania monitorów za pomocą przejściówek DVI i Mini DisplayPort.
 • Problem, w wyniku którego ustawienie jasności może nie zostać zapamiętane po ponownym uruchomieniu systemu. 
 • Problemy z działaniem konkretnych modeli wyświetlaczy.
 • Ogólna poprawa niezawodności i zwiększenie wydajności działania niektórych programów.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z programem Mail:

 • Problem, w wyniku którego liczba nieprzeczytanych wiadomości nie jest właściwie uaktualniana w programie Mail w sytuacji, gdy wiadomości są odczytywane na innym komputerze.
 • Problem powodujący przywracanie usuniętych źródeł RSS.
 • Problem, w wyniku którego podczas redagowania nowej wiadomości w programie Mail nie można wyświetlić podglądu załączników ani obejrzeć ich przy użyciu funkcji Szybki przegląd.
 • Problem, w wyniku którego programy Książka adresowa i (lub) Mail mogą przestać odpowiadać po otwarciu.
 • Poprawiona zgodność zawijania wierszy podczas wysyłania wiadomości do określonych programów pocztowych i serwera Microsoft Exchange Server.
 • Problem, w wyniku którego w programie Mail jest wyświetlany komunikat o przekroczeniu ograniczenia przepustowości dla niektórych kont Gmail.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z usługą MobileMe:

 • Wydajność podczas uzyskiwania dostępu do plików z dysku iDisk za pośrednictwem programu Finder oraz synchronizowania plików dysku iDisk.
 • Problem polegający na tym, że synchronizowanie plików dysku iDisk zatrzymuje się na etapie sprawdzania elementów.
 • Niezawodność i wydajność podczas synchronizowania kontaktów, kalendarzy i zakładek z usługą MobileMe (również ulepszenia synchronizacji z programami iTunes i iSync).
 • Problem, w wyniku którego niektórzy użytkownicy nie mogą się zalogować w usłudze MobileMe za pośrednictwem okienka usługi MobileMe w Preferencjach systemowych.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z sieciowymi systemami plików:

 • Zgodność z serwerami AFP innych firm.
 • Synchronizacja plików w przenośnych katalogach domowych.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z drukowaniem i używaniem faksu:

 • Ulepszone przeprowadzanie automatycznych uaktualnień drukarek.
 • Możliwość wprowadzenia w oknie dialogowym Drukowanie więcej niż jednego adresata faksu i wysłania faksu do wielu adresatów.

Poprawki dotyczące następujących kwestii związanych z przeglądarką Safari:

 • Problem ze zniekształconą grafiką w funkcji Top Sites przeglądarki
 • Niezawodność wtyczek do przeglądarki Safari.

Uaktualnienie zbiorcze systemu Mac OS X do wersji 10.6.2 obejmuje też ulepszenia zawarte w uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.1.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: