Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.6.1

To uaktualnienie jest zalecane dla użytkowników systemu Mac OS X 10.6 Snow Leopard i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Pudełko systemu Mac OS X 10.6 Snow LeopardUaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.1

 

Szczegółowe informacje o funkcjach tego uaktualnienia dotyczących zabezpieczeń zawarto w tej witrynie.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Należy wybrać polecenie Uaktualnienie z menu Apple (), aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie.

Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania, które należy zainstalować. Jeśli narzędzie Uaktualnienie oprogramowania wyświetli komunikat „Twoje oprogramowanie jest aktualne”, można mieć pewność, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie dostępne uaktualnienia.

Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienie oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienie oprogramowania.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie plików do pobrania firmy Apple.
 Zawartość pakietu

  • Zwiększa zgodność z niektórymi modemami bezprzewodowymi 3G firmy Sierra.
  • Rozwiązuje problem, w wyniku którego informacje na temat zgodności sterowników niektórych drukarek mogą nie być poprawnie wyświetlane w przeglądarce dodawania drukarek.
  • Rozwiązuje problem, w wyniku którego odtwarzanie płyty DVD może zostać nieoczekiwanie przerwane.
  • Rozwiązuje problem, w wyniku którego mogą się pojawić problemy z usunięciem elementu z panelu Dock.
  • Rozwiązuje problem, w wyniku którego skrót klawiaturowy Command-Option-T może czasami otwierać menu znaków specjalnych w programach takich jak Mail i TextEdit.
  • Rozwiązuje problemy, w wyniku których automatyczna konfiguracja kont w programie Mail może nie działać.
  • Rozwiązuje problemy z wysyłaniem poczty za pośrednictwem niektórych serwerów SMTP.
  • Rozwiązuje problem, w wyniku którego program Motion 4 może przestać odpowiadać.
  • Zawiera uaktualnienie dla wtyczki programu Adobe Flash Player do wersji 10.0.32.18.
Data publikacji: