Różnice w poleceniach VoiceOver między systemem Mac OS X 10.6 a systemem Mac OS X 10.5

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące różnic w poleceniach klawiaturowych VoiceOver między systemem Mac OS X 10.5 a systemem Mac OS X 10.6 Snow Leopard. 

System Mac OS X 10.6 obsługuje nowe polecenia klawiaturowe VoiceOver, jak również standardowe gesty komputerów Mac wykonywane przy użyciu gładzika dotykowego.

Ponadto dwa polecenia klawiaturowe VoiceOver z systemu Mac OS X 10.5 są inne w systemie Mac OS X 10.6.

Polecenia klawiaturowe VoiceOver, które zmieniły się w systemie Mac OS X 10.6

Aby otworzyć internetową pomoc VoiceOver

Naciśnij trzy klawisze: Control-Option-?


Aby otworzyć menu pomocy dotyczącej poleceń

Naciśnij cztery klawisze: Control-Option-H-H

(Czyli naciśnij i przytrzymaj klawisze Option i Control, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz H).

Aby otworzyć pomoc dotyczącą danej pozycji

Naciśnij cztery klawisze: Control-Option-Shift-H

 

Nowe polecenia VoiceOver w systemie Mac OS X 10.6

Poniższe polecenia klawiaturowe działają wyłącznie w systemie Mac OS X 10.6 lub nowszym.

Uwaga: jeśli klawiatura jest wyposażona w klawisz Fn, naciśnij ten klawisz, aby wywołać polecenia VoiceOver wykorzystujące klawisz funkcyjny.


Włączanie lub wyłączanie poleceń klawiszowych

Naciśnij klawisze: Control-Option-Shift-K
 

Odczytywanie pozycji kursora tekstowego

Naciśnij klawisze: Control-Option-F4-F4
 

Włączanie lub wyłączanie grupowania elementów tabeli na stronie internetowej

Naciśnij klawisze: Control-Option-=
 

Przesuwanie kursora VoiceOver do następnej kolumny tabeli na stronie internetowej

To polecenie działa tylko wtedy, kiedy elementy tabel nie są grupowane.

Naciśnij klawisze: Control-Option-Command-Y
 

Przesuwanie kursora VoiceOver do poprzedniej kolumny tabeli na stronie internetowej

To polecenie działa tylko wtedy, kiedy elementy tabeli nie są grupowane.

Naciśnij klawisze: Control-Option-Command-Shift-Y
 

Następny automatyczny punkt www

Control-Option-Command-N
 

Poprzedni automatyczny punkt www

Control-Option-Command-Shift-N
 

Następny punkt www

Control-Option-Command-]
 

Poprzedni punkt www

Control-Option-Command-[
 

Usuwanie punktu www

Control-Option-Command-Shift-{
 

Ustalanie punktu www

Control-Option-Command-Shift-}
 

Ustalanie ulubionego punktu

Control-Option-Command-Shift-}-}
 

Następny błędnie napisany wyraz

Control-Option-Command-E
 

Poprzedni błędnie napisany wyraz

Control-Option-Command-Shift-E


Następne zdanie (w dokumentach i na stronach internetowych)

Control-Option-Command-Page Down


Poprzednie zdanie (w dokumentach i na stronach internetowych)

Control-Option-Command-Page Up


Następna strona (tylko w dokumentach)

Control-Option-Page Down


Poprzednia strona (tylko w dokumentach)

Control-Option-Page Up


Rozmiar elementu wskazanego kursorem VoiceOver

Control-Option-Command-F3


Położenie elementu wskazanego kursorem VoiceOver

Control-Option-Command-F3-F3


Odczytywanie statystyk strony internetowej

Control-Option-Shift-I


Odczytywanie znacznika pomocy elementu

Control-Option-Shift-H


Odczytywanie podpowiedzi VoiceOver elementu

Control-Option-Shift-N


Otwieranie zestawu elementów strony

Control-Option-U


Otwieranie wyboru ważnego punktu

Control-Option-[klawisz liczby]-[klawisz liczby]


Przenoszenie elementu interfejsu użytkownika

Control-Option-Command-`
 

Otwieranie menu zmiany rozmiaru elementu interfejsu użytkownika

Control-Option-Command-~

VoiceOver — gesty gładzika dotykowego

Jeśli używasz komputera Mac wyposażonego w gładzik dotykowy Multi-Touch, w systemie Snow Leopard możesz stosować gesty VoiceOver. Funkcja VoiceOver obsługuje zestaw standardowych gestów służących do poruszania się między obiektami i do ich używania. Należy pamiętać, że gestów tych nie można zmieniać i że gesty, dla których nie podano liczby palców, wykonywane są jednym palcem. Więcej informacji można znaleźć w Internetowym przewodniku po funkcji VoiceOver.

Poniżej znajdują się gesty, które można stosować w systemie Snow Leopard:
 

Włączanie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

Option-Control i obrót dwoma palcami w prawo


Wyłączanie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

Option-Control i obrót dwoma palcami w lewo


Włączanie lub wyłączanie kurtyny

Potrójne stuknięcie trzema palcami


Wyłączanie lub włączanie dźwięków funkcji VoiceOver

Podwójne stuknięcie trzema palcami
 

Wymuszanie ruchu kursora VoiceOver po linii prostej, poziomej bądź pionowej podczas przesuwania palca po gładziku

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania palca po gładziku w poziomie lub w pionie


Przesuwanie kursora VoiceOver do następnego elementu

Przesunięcie w prawo


Przesuwanie kursora VoiceOver do poprzedniego elementu

Przesunięcie w lewo


Przesuwanie zawartości lub paska przewijania (zależnie od ustawień gładzika)

Przesunięcie trzema palcami w dowolnym kierunku


Przejście do panelu Dock

Uwaga: zastosowanie tego gestu spowoduje przesunięcie kursora VoiceOver do panelu Dock, niezależnie od jego aktualnego położenia na ekranie

Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w pobliżu dolnej krawędzi gładzika


Przejście do paska menu

Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w pobliżu górnej krawędzi gładzika


Otwieranie panelu Wybór programu

Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w pobliżu lewej krawędzi gładzika


Otwieranie panelu Wybór okna

Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w pobliżu prawej krawędzi gładzika


Przeskoczenie do elementu powiązanego z aktualnym elementem

Przytrzymanie klawisza Control i dotknięcie palcem gładzika


Odczytanie nazwy elementu wskazywanego przez kursor VoiceOver, a jeśli kursor nie wskazuje na żaden element, zasygnalizowanie dźwiękiem pustego obszaru

Dotknięcie (a także stuknięcie i przeciąganie)


Zaznaczenie elementu

Podwójne stuknięcie w dowolnym miejscu gładzika

Można także dotknąć gładzika jednym palcem, a następnie wykonać stuknięcie drugim palcem.


Rozpoczęcie interakcji z elementem wskazywanym przez kursor VoiceOver

Przesunięcie dwoma palcami w prawo


Zakończenie interakcji z elementem wskazywanym przez kursor VoiceOver

Przesunięcie dwoma palcami w lewo


Przewinięcie o stronę w górę lub w dół

Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół


Wyjście (zamknięcie menu bez dokonywania wyboru)

Potarcie dwoma palcami w górę i w dół


Zmniejszenie lub zwiększenie wartości ustawionej dla suwaka, rozdzielacza lub innego elementu sterującego

Przesunięcie palcem w górę (zwiększenie wartości) lub w dół (zmniejszenie wartości)


Odczytanie zawartości bieżącej strony, zaczynając od góry

Przesunięcie dwoma palcami w górę
 

Odczytanie zawartości bieżącej strony do końca, zaczynając od miejsca położenia kursora VoiceOver

Przesunięcie dwoma palcami w dół


Wstrzymanie lub wznowienie odczytywania

Stuknięcie dwoma palcami


Opisanie zawartości w miejscu położenia kursora VoiceOver

Stuknięcie trzema palcami


Zmiana sposobu czytania tekstu przez funkcję VoiceOver (po jednym słowie, wierszu, zdaniu lub akapicie)

Przytrzymanie klawisza Command i dotknięcie palcem gładzika


Zmiana ustawienia ruchu wirowego

Obrót dwoma palcami

Przesunięcie do poprzedniego elementu zgodnie z ustawieniami ruchu wirowego

Przesunięcie w górę
 

Przesunięcie do następnego elementu zgodnie z ustawieniami ruchu wirowego

Przesunięcie w dół

Data publikacji: