Safari 4 dla systemu Windows

Ten przewodnik umożliwia poznanie wyglądu i działania przeglądarki Safari 4, a także kilku opcji dostosowywania pozwalających na spersonalizowanie sposobu przeglądania zawartości internetowej.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Program Safari 4 to nowoczesna przeglądarka internetowa o wysokiej wydajności przeznaczona dla systemów Mac OS X i Microsoft Windows. Obsługuje format HTML 5 i arkusze CSS 3, a ponadto została wyposażona w mechanizm Nitro do obsługi języka JavaScript.

Przeglądarka Safari 4 zawiera funkcje, które znacznie ułatwiają korzystanie ze stron internetowych. Oferuje możliwość korzystania z kart, aby ograniczyć nieporządek w oknie przeglądarki; pozwala na błyskawiczne przeglądanie ulubionych witryn dzięki funkcji Top Sites; umożliwia przeszukiwanie całej historii w celu znalezienia odwiedzonej kiedyś witryny internetowej oraz wyświetlanie historii i witryn dodanych do zakładek za pomocą widoku Cover Flow. Przeglądarka Safari 4 została także zaprojektowana w taki sposób, aby blokować wyskakujące okienka i umożliwiać korzystanie z zaawansowanych wbudowanych narzędzi programistycznych.

Uwaga: ten artykuł dotyczy przeglądarki Safari 4 dla systemu Windows. W przypadku korzystania z przeglądarki Safari 4 na komputerze Mac należy się zapoznać z artykułem Macintosh — podstawy: przeglądarka Safari 4.

Okno przeglądarki internetowej Safari 4

Oto typowe okno przeglądarki Safari 4, w którym jako przykład wyświetlona jest strona internetowa firmy Apple. Niektóre elementy okna można dostosowywać zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.

Okno przeglądarki Safari z podświetlonymi elementami
 

 1. Przycisk Wróć/Dalej*
 2. Przycisk Dodaj zakładkę
 3. Inteligentne pole adresu (URL)*
 4. Przycisk źródeł RSS (zmienia się we wskaźnik wczytywania podczas wczytywania strony internetowej)
 5. Przycisk Odśwież/Zatrzymaj (zmienia się w przycisk Zatrzymaj podczas wczytywania strony internetowej)
 6. Narzędzie ostatnich wyszukiwań
 7. Inteligentne pole wyszukiwania*
 8. Funkcja SnapBack umożliwiająca szybki powrót do wyników wyszukiwania
 9. Przycisk menu strony*
 10. Przycisk menu ustawień przeglądarki Safari*
 11. Pasek zakładek
 12. Pasek z kartami
 13. Przycisk nowej karty
 14. Pasek przewijania
 15. Zawartość strony internetowej

* Wszystkie te elementy tworzą tak zwany pasek narzędzi przeglądarki Safari 4. W razie potrzeby pasek narzędzi przeglądarki Safari można dostosować w sposób opisany poniżej.
 

Ustawianie strony domowej

Strona domowa to najczęściej strona internetowa otwierana w przeglądarce po otwarciu nowego okna. Aby ustawić stronę domową przeglądarki Safari 4:

 1. Przejdź do strony internetowej, którą chcesz ustawić jako stronę domową (na przykład http://www.apple.com/pl).
 2. Wybierz kolejno menu ustawień przeglądarki Safari > Preferencje lub naciśnij klawisze Ctrl i , (klawisz Control i przecinek).
 3. Kliknij ikonę Ogólne.
 4. Kliknij przycisk Ustaw na bieżącą stronę.
 5. Zamknij okno preferencji.

Okno preferencji programu Safari
 

Inteligentne pole adresu (URL)

To pole umożliwia szybkie i łatwe wpisywanie lub wklejanie adresów internetowych. Po rozpoczęciu wpisywania adresu w polu adresu przeglądarka Safari automatycznie wstawia i podświetla najlepszy odpowiednik, czyli stronę określaną jako Najczęściej odwiedzana. Aby połączyć się z podświetloną witryną, wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Jeśli strona uznana za najtrafniejszą nie jest tą właściwą, należy sprawdzić listę propozycji wyświetlonych przez przeglądarkę Safari, które zostały pobrane z zakładek i historii przeglądanych stron. Aby odwiedzić daną stronę, należy kliknąć jej nazwę lub podświetlić ją przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Można też wpisać cały adres internetowy.
 

Inteligentne pole wyszukiwania

Korzystając z tego pola, można błyskawicznie odszukać potrzebne informacje. Podczas wprowadzania tekstu w tym polu wyszukiwania przeglądarka Safari wyświetla trafne propozycje zapytań za pośrednictwem usługi Google Suggest, podaje listę ostatnich wyszukiwań i umożliwia znalezienie informacji na danej stronie.
 

Przycisk menu strony (element 9 w oknie przeglądarki Safari)

Po kliknięciu przycisku menu strony jest wyświetlane następujące menu:

Menu strony w przeglądarce Safari

To menu zawiera elementy, które można znaleźć na paskach menu. Umożliwia między innymi otworzenie nowej karty, znalezienie dowolnego tekstu na stronie internetowej lub wydrukowanie strony.

 

Przycisk menu ustawień przeglądarki Safari (element 10 w oknie przeglądarki Safari)

Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu ustawień przeglądarki Safari.

Menu ustawień przeglądarki Safari

Menu ustawień przeglądarki Safari pozwala na dostosowywanie przeglądarki Safari 4 do własnych potrzeb.

W tym menu są dostępne następujące opcje:

 1. Pokaż pasek menu — dodaje tradycyjny pasek menu w przeglądarce Safari.
 2. Ukryj lub pokaż pasek zakładek, pasek stanu, pasek z kartami — służy do ukrywania lub pokazywania różnych pasków.
 3. Dostosuj pasek narzędzi — umożliwia dostosowywanie palety paska narzędzi.
 4. Historia — włącza w przeglądarce Safari widok Cover Flow, czyli interfejs historii stron internetowych z funkcją wyszukiwania.
 5. Pobieranie — otwiera okno menedżera pobierania przeglądarki Safari.
 6. Wyzeruj Safari — otwiera narzędzie umożliwiające wyzerowanie przeglądarki Safari.
 7. Zablokuj okna wyskakujące — włącza lub wyłącza funkcję blokowania okien wyskakujących, która została opisana poniżej.
 8. Preferencje — otwiera okno preferencji przeglądarki Safari.
 9. Pomoc — otwiera pomoc przeglądarki Safari.
 10. Raport błędów dla Apple — otwiera narzędzie zgłaszania błędów umożliwiające przesyłanie informacji o błędach oraz opinii do firmy Apple.
 11. Safari — informacje — otwiera okno z informacjami, w którym można sprawdzić numer wersji używanej przeglądarki Safari.

 

Dostosowywanie paska narzędzi

Aby zmienić elementy znajdujące się na pasku narzędzi przeglądarki Safari 4:

 1. Wybierz kolejno menu ustawień przeglądarki Safari > Dostosuj pasek narzędzi.
 2. Zostanie otwarte okno dostosowywania palety paska narzędzi, za pomocą którego można dodawać elementy do paska narzędzi i zmieniać ich układ, klikając je i przeciągając.
 3. Aby usunąć element z paska narzędzi, kliknij jego ikonę na pasku narzędzi i przeciągnij element poza obręb paska.  Kiedy zwolnisz przycisk myszy, element zniknie w obłoczku dymu.
 4. Na koniec kliknij przycisk Gotowe.

Dostosowywanie paska narzędzi przeglądarki Safari
 

Funkcja Top Sites

Funkcja Top Sites umożliwia wyświetlanie szybkiego podglądu ulubionych witryn internetowych. Przeglądarka Safari 4 śledzi przeglądane witryny i przeprowadza klasyfikację ulubionych, wyświetlając do 24 miniaturek na jednej stronie. Widok można również dostosować przez oznaczenie ulubionej witryny przy użyciu ikony pinezki, tak aby pojawiała się w określonym miejscu siatki. Dzięki temu witryna nie zmieni położenia i będzie ją można zawsze łatwo zlokalizować po otwarciu strony Top Sites.

W prosty sposób można też sprawdzić, które witryny uległy zmianie od ostatniego wyświetlenia. Ikona gwiazdki w prawym górnym rogu miniaturki witryny sygnalizuje nową zawartość. Pojedyncze kliknięcie spowoduje otwarcie strony i uaktualnienie jej miniaturki. W każdej chwili można wrócić do strony Top Sites, klikając nowy przycisk Top Sites na pasku zakładek.

Aby ręcznie dodać stronę internetową do strony Top Sites:

 1. Otwórz stronę w przeglądarce Safari 4.
 2. Przeciągnij ikonę witryny internetowej (na przykład ) znajdującą się po lewej stronie pola adresu URL (element 3 na ilustracji okna przeglądarki Safari powyżej) na element Top Sites na pasku zakładek (). Witryna internetowa zostanie umieszczona w lewym górnym rogu strony Top Sites.  Aby zmienić jej położenie, skorzystaj z opcji edycji strony Top Sites.

Funkcja Top Sites przeglądarki Safari

Aby dostosować stronę Top Sites, kliknij przycisk Edycja.  

Aby wyświetlić 24 ulubione witryny, kliknij zakładkę Małe.Aby wyświetlić 12 ulubionych witryn, kliknij zakładkę Średnie.Aby wyświetlić 6 ulubionych witryn, kliknij zakładkę Duże.

Aby zmienić kolejność ulubionych witryn, kliknij i przeciągnij jedną z nich w miejsce na siatce witryn, w którym ma się pojawiać.

Aby usunąć ulubioną witrynę, kliknij ikonę X powiązaną z daną witryną.

Aby zablokować ulubioną witrynę, kliknij ikonę pinezki powiązaną z daną witryną.
 

Przeszukiwanie całej historii

Dzięki funkcji przeszukiwania całej historii i widokowi Cover Flow można zobaczyć wszystkie odwiedzone miejsca. Przeglądarka Safari oferuje radykalną zmianę w sposobie przeglądania odwiedzonych wcześniej witryn, umożliwiając wyświetlanie poglądu całych stron. Przeglądarka Safari została zaprojektowana tak, aby automatycznie przechowywać tekst i miniaturę każdej strony uwzględnionej w historii. Ta funkcja sprawia, że przeglądarka Safari z łatwością zwraca wyniki nawet w sytuacji, gdy użytkownik nie pamięta zbyt wielu szczegółów dotyczących szukanej witryny.

Wystarczy wpisać słowo lub wyrażenie w polu Przeszukaj historię na stronie Top Sites, a przeglądarka Safari szybko wyświetli listę możliwych wyników. Co więcej, można wyszukać dowolną zawartość odwiedzonej strony, również podpisy pod zdjęciami. Przeglądarka Safari wyświetla znalezione witryny w widoku Cover Flow, dzięki czemu można od razu dostrzec właściwą witrynę.

Funkcja Top Sites przeglądarki Safari z historią
 

Widok Cover Flow

Widok Cover Flow oferuje w pełni wizualny sposób przeglądania historii odwiedzonych witryn oraz zawartości zakładek, wyświetlając podgląd całych stron zgodny z wyglądem witryn internetowych w chwili ostatnich odwiedzin.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby rozpoznać poszukiwaną witrynę. Podglądy witryn internetowych w widoku Cover Flow można przeglądać tak samo jak okładki albumów w programie iTunes. Strzałki skierowane w obie strony pozwalają na przechodzenie dalej i wstecz. Można też szybko przeglądać wiele witryn przy użyciu suwaka. Aby otworzyć znalezioną witrynę, wystarczy ją kliknąć.

Pasek zakładek z widokiem Cover Flow
 

Powiększanie całej strony w celu zmiany rozmiaru tekstu i grafiki

Aby czytanie było wygodniejsze, można powiększać i zmniejszać zawartość stron internetowych przy użyciu skrótów klawiaturowych lub przycisku powiększenia na pasku narzędzi. W miarę powiększania obrazów i grafiki tekst pozostaje idealnie wyraźny, a powiększana lub zmniejszana strona internetowa zachowuje spójny układ. 

Powiększenie można uzyskać, naciskając klawisze Ctrl-plus (+), a pomniejszenie — klawisze Ctrl-minus (-).

Aby dodać przycisk powiększenia do paska narzędzi, należy wybrać polecenie Dostosuj pasek narzędzi z menu ustawień przeglądarki Safari i przeciągnąć ten przycisk na pasek.

Przycisk powiększania na pasku narzędzi przeglądarki Safari

W dowolnej chwili można także przywrócić domyślny rozmiar zawartości strony internetowej, naciskając klawisze Ctrl-0 (zero) lub wybierając kolejno menu Safari > Zoom > Wielkość rzeczywista.
 

Przeglądanie prywatne

Aby zachować prywatność, można wybrać kolejno menu ustawień przeglądarki Safari > Przeglądanie prywatne. Gdy włączone jest przeglądanie prywatne, strony internetowe nie są dodawane do historii, elementy są automatycznie usuwane z okna Pobieranie, informacje (także nazwy i hasła) nie są zapisywane przez funkcję automatycznego wypełniania formularzy, pliki cookie ani pliki pamięci podręcznej nie są zachowywane, a wyszukiwania nie są dodawane do menu podręcznego w polu wyszukiwania Google. 
 

Wymazywanie historii

Przeglądarka Safari zapamiętuje niedawno odwiedzone strony internetowe. Aby ręcznie wymazać historię przeglądania, należy kliknąć przycisk Wymaż historię dostępny przy przeszukiwaniu całej historii za pośrednictwem strony Top Sites lub włączyć pasek menu w menu ustawień przeglądarki Safari, a następnie wybrać kolejno polecenia Historia > Wymaż historię.

Jeśli przeglądarka Safari ma automatycznie wymazywać historię po upływie określonego czasu lub ma jej wcale nie wymazywać, wybierz polecenie Preferencje z menu ustawień przeglądarki Safari. Kliknij ikonę Ogólne. Z menu podręcznego Usuń wpisy historii wybierz odpowiednie ustawienie (po jednym dniu, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu, po roku lub ręcznie).   Ustawienie domyślne to „po miesiącu”.

Do chwili zamknięcia okna przeglądarki Safari 4 można nadal powracać do otwartych wcześniej stron internetowych za pomocą przycisków Wróć i Dalej. 
 

Blokowanie okien wyskakujących

W niektórych witrynach internetowych wyświetlane są okna „wyskakujące”, otwierane automatycznie przy odwiedzaniu witryny. W oknach wyskakujących mogą być wyświetlane ogłoszenia lub inne materiały, w zależności od rodzaju odwiedzanych witryn. Niektóre witryny używają okien wyskakujących do wyświetlania dodatkowych informacji na temat wybranych elementów oraz jako pomocy w nawigacji. Funkcja blokowania okien wyskakujących ma na celu zapobieganie wyświetlaniu takich okien.

Domyślnie blokowanie okien wyskakujących jest włączone w przeglądarce Safari 4 i jej nowszych wersjach. Można jednak zrezygnować z tej funkcji lub włączyć ją ponownie później, wybierając i przełączając opcję Zablokuj okna wyskakujące z menu ustawień przeglądarki Safari. Jeżeli witryna nie działa w oczekiwany sposób, może być koniecznie usunięcie zaznaczenia opcji Zablokuj okna wyskakujące.
 

Dodawanie zakładek

Strony internetowe można dodawać do zakładek, aby móc szybko przechodzić do nich bez konieczności wpisywania adresu URL. Aby dodać bieżącą witrynę lub stronę internetową do zakładek, należy nacisnąć klawisze Ctrl-D lub kliknąć przycisk „+” na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy zakładki i wybranie miejsca jej zachowania.

Witrynę internetową można także dodać do zakładek, przeciągając ikonę witryny znajdującą się po lewej stronie pola adresu URL (element 3 na ilustracji okna przeglądarki Safari powyżej) na pasek zakładek, do katalogu zakładek lub na przycisk Top Sites.
 

Wyszukiwanie słów na stronie

Aby szybko znaleźć słowo lub zwrot na stronie internetowej, należy nacisnąć klawisze Ctrl-F lub wybrać polecenie Znajdź z menu przeglądarki Safari, a następnie wpisać poszukiwany tekst. Kolejne wystąpienia danego tekstu na stronie można zobaczyć, naciskając klawisze Ctrl-G lub klikając przycisk z trójkątem skierowanym do przodu.
 

Przeglądanie stron na kartach

Funkcja przeglądania stron na kartach umożliwia przełączanie się między wieloma stronami internetowymi otwartymi w jednym oknie przeglądarki Safari. Można przeciągać i upuszczać karty w celu zmiany ich rozmieszczenia, otwierać poszczególne strony w osobnych oknach oraz łączyć wszystkie bieżące okna w jedno okno z kartami. Istnieje nawet możliwość utworzenia zakładki dla zbioru kart otwartych podczas ostatniego zamknięcia przeglądarki.

Aby otworzyć nową kartę, należy nacisnąć klawisze Ctrl-T lub wybrać polecenie Nowa karta z menu przeglądarki Safari.


Szybki powrót do wyników wyszukiwania dzięki funkcji SnapBack

Przeglądarka Safari dla systemu Windows jest wyposażona we wbudowaną wyszukiwarkę serwisów Google i Yahoo! dostępną bezpośrednio w przeglądarce. Wystarczy wprowadzić poszukiwane słowo kluczowe w polu Google i nacisnąć klawisz Return, a wyniki wyszukiwania Google zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki. Podczas przeglądania wyników wyszukiwania w polu wyszukiwania Google przeglądarki Safari jest wyświetlany przycisk funkcji SnapBack (okrągły, pomarańczowy obrazek z białą strzałką), który umożliwia powrót do wyników ostatniego wyszukiwania Google.
 

Włączanie funkcji Formularze

Funkcja automatycznego wypełniania formularzy jest przydatna w przypadku dokonywania zakupów w sklepach internetowych, ponieważ ułatwia wprowadzanie danych, takich jak adresy dostawy. Przeglądarka Safari może pobierać tego typu informacje z wizytówki użytkownika w książce adresowej i automatycznie wprowadzać odpowiednie dane w polach na stronie internetowej.

Aby włączyć w przeglądarce Safari automatyczne wypełnianie formularzy informacjami z książki adresowej, należy wybrać kolejno menu ustawień przeglądarki Safari > Preferencje, kliknąć przycisk Formularze i zaznaczyć pole wyboru „informacjami z książki adresowej”. Aby upewnić się, że ta wizytówka zawiera aktualne dane, należy kliknąć przycisk Edycja w celu otwarcia Książki adresowej.
 

Narzędzia programistyczne

Przeglądarka Safari 4 oferuje programistom zestaw zaawansowanych narzędzi programistycznych. Po włączeniu tych narzędzi w preferencjach przeglądarki Safari można przeglądać strukturę stron, usuwać błędy w kodzie JavaScript, optymalizować wydajność i zgodność, przeprowadzać kontrolę baz danych w trybie offline lub na bieżąco testować próbne fragmenty kodu.

Aby aktywować narzędzia programistyczne, należy kliknąć ikonę Zaawansowane w oknie preferencji przeglądarki Safari 4 i włączyć opcję Pokazuj menu Programowanie w pasku menu.

Więcej szczegółowych informacji na temat każdego z narzędzi programistycznych można znaleźć na stronie Safari Dev Center.
 

Zgłaszanie problemów i przesyłanie opinii do firmy Apple

Informacje o problemie z witryną internetową lub pomysł na nową funkcję przeglądarki Safari 4 można przesłać bezpośrednio do zespołu ds. przeglądarki Safari w firmie Apple. W tym celu należy wybrać menu ustawień przeglądarki Safari > Raport błędów dla Apple.

Wskazówka: można uzyskać więcej informacji na temat przeglądarki Safari. Warto zajrzeć do wbudowanej pomocy przeglądarki Safari (wybierając menu ustawień przeglądarki Safari > Pomoc).  Z działaniem przeglądarki Safari 4 można się także dokładnie zapoznać, odwiedzając  witrynę z opisem funkcji przeglądarki Safari.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)