PowerBook G4: wyjmowanie i instalowanie baterii

Ten artykuł zawiera informacje na temat wyjmowania i instalowania baterii w komputerach PowerBook G4 (12-calowy), PowerBook G4, PowerBook G4 (Gigabit Ethernet), PowerBook G4 (DVI) i PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz).

PowerBook G4 (12-calowy)

Wyjmowanie baterii

 1. Wyłącz komputer.
  Ostrzeżenie: wyjęcie baterii przed wyłączeniem komputera może spowodować utratę danych.
 2. Odwróć komputer spodem do góry.
 3. Odszukaj blokadę zwalniającą baterię.
 4. Za pomocą monety przekręć blokadę o ćwierć obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować baterię, a następnie delikatnie wyjmij baterię.


Ilustracja 1: wyjmowanie baterii


Instalowanie nowej baterii

 1. Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer spodem do góry.
 2. Włóż nową baterię tak, aby nie wystawała z wnęki. Za pomocą monety przekręć blokadę o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować baterię na miejscu.


Ilustracja 2: wkładanie baterii

Od PowerBook G4 do PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)


Ilustracja 3: położenie baterii

Wyjmowanie baterii

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odwróć komputer spodem do góry.
 3. Odszukaj blokadę (blokady) baterii.


  Ilustracja 4: wyjmowanie baterii w komputerach od PowerBook G4 do PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)

 4. Przesuń blokadę w dół i delikatnie wyjmij baterię.

Wkładanie baterii

 1. Trzymając baterię pod kątem i stroną z diodą LED skierowaną do przodu, włóż ją do wnęki baterii.
 2. Dociśnij mocno baterię, aż jej blokada zatrzaśnie się.

Od PowerBook G4 (15-calowy, FW800) do PowerBook G4 (15-calowy z napędem optycznym SD obsługującym płyty dwuwarstwowe)
PowerBook G4 (17-calowy)
PowerBook G4 (17-calowy, 1,33 GHz)

Wyjmowanie baterii

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odwróć komputer spodem do góry.
 3. Odszukaj blokadę (blokady) baterii.


  Ilustracja 5: wyjmowanie baterii z komputerów PowerBook G4 (17-calowy) i PowerBook G4 (17-calowy, 1,33 GHz)

  Uwaga: w komputerach MacBook Pro, PowerBook G4 (17-calowy) i PowerBook G4 (17-calowy 1,33 GHz) bateria znajduje się w innym miejscu.Wygląd komputera może się różnić w zależności od modelu.
 4. Przesuń blokadę w dół i delikatnie wyjmij baterię.

Wkładanie baterii

 1. Trzymając baterię pod kątem i stroną z diodą LED skierowaną do tyłu, włóż ją do wnęki baterii, tak jak pokazano na ilustracji 5.
 2. Dociśnij mocno baterię, aż jej blokada zatrzaśnie się.

Wymienianie baterii, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia

Gdy podczas pracy komputera poziom naładowania baterii osiągnie niską wartość, można wprowadzić komputer w tryb uśpienia i wymienić baterię na naładowaną. Wewnętrzna bateria zapasowa zapewnia zasilanie, które wystarcza do utrzymania zawartości pamięci (RAM) przez czas ok. jednej minuty. Uwaga: powyższe nie ma zastosowania w przypadku używania systemu Mac OS X 10.0.

Data publikacji: