Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X do wersji 10.5.7

Uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.5.7 jest zalecane dla systemu Mac OS X 10.5 Leopard i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. Szczegółowe informacje o uaktualnieniach zabezpieczeń można znaleźć w tej witrynie.

Ważne: należy przeczytać przed rozpoczęciem instalacji:

 • Przed przystąpieniem do instalowania uaktualnień należy wykonać kopię zapasową danych przechowywanych na komputerze.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie otwarte programy.
 • Nie należy przerywać procesu instalacji.
 • Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. (Nie dotyczy to instalowania standardowych programów).
 • Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, na przykład narzędzie Uaktualnienie oprogramowania nieoczekiwanie zakończy działanie, należy się zapoznać z tym artykułem.

Instalowanie uaktualnienia

System Mac OS X można uaktualnić do wersji 10.5.7 przy użyciu narzędzia Uaktualnienie oprogramowania lub instalatora autonomicznego. W celu uaktualnienia komputera należy użyć tylko jednej z tych metod.

Uaktualnienie oprogramowania

Należy wybrać polecenie Uaktualnienia... z menu Apple, aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie. (Ten artykuł mógł zostać wyświetlony przez narzędzie Uaktualnienie oprogramowania w celu przedstawienia dodatkowych informacji). Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, mogą zostać wyświetlone inne uaktualnienia oprogramowania, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienie oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienie oprogramowania.

Instalator autonomiczny

Należy pobrać instalator uaktualnienia i uruchomić go ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Te wersje instalatorów autonomicznych są dostępne na stronie plików do pobrania firmy Apple.

Uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.5.7 jest zalecane dla wszystkich wersji systemu Mac OS X od 10.5 do 10.5.6.

 • Uaktualnienie różnicowe pozwala uaktualnić system Mac OS X z wersji 10.5.6 do wersji 10.5.7.
 • Uaktualnienie zbiorcze pozwala uaktualnić system Mac OS X z wersji 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5 lub 10.5.6 do wersji 10.5.7.

Zawartość pakietu

Kwestie ogólne

 • Zawiera najnowsze poprawki zabezpieczeń.
 • Dodaje obsługę formatu obrazu RAW dla kilku modeli aparatów fotograficznych innych firm.
 • Zwiększa wydajność odtwarzania plików wideo oraz ruchów kursora w przypadku najnowszych komputerów Mac z kartami graficznymi firmy NVIDIA.
 • Rozwiązuje problem dotyczący układu klawiatury Dvorak w systemie Mac OS X 10.5.6.
 • Poprawia niezawodność i dokładność widgetów Konwerter jednostek, Stocks, Weather oraz Movies Dashboard.
 • Naprawia błąd, który może powodować problemy podczas logowania się do systemu poczty Gmail.
 • Poprawia niezawodność synchronizowania kontaktów z systemem poczty Yahoo!
 • W programie Narzędzie gniazda rozbudowy dla komputerów Mac Pro jest teraz raportowana poprawna konfiguracja gniazda PCIe.
 • Poprawia wydajność sieci po podłączeniu do określonych przełączników Ethernet z włączoną kontrolą przepływu.
 • Poprawia stabilność sieciowych katalogów domowych obsługiwanych przez system Mac OS X Server 10.4.
 • Poprawia wyniki wyszukiwania w programie Finder dla woluminów sieciowych, które mogą nie obsługiwać wyszukiwania za pomocą usługi Spotlight, takich jak serwer z systemem Mac OS X Server 10.4, urządzenie Time Capsule i serwery AFP innych firm.
 • Zawiera kilka ulepszeń usługi katalogowej i funkcji zarządzania klientem.
 • Poprawia wydajność połączenia klawiatury i myszy bezprzewodowej.

iCal

 • Poprawia ogólną niezawodność podczas korzystania z funkcji CalDav.
 • Poprawia niezawodność automatycznego synchronizowania z serwisem MobileMe.

Mail

 • Rozwiązuje problemy dotyczące niezawodności i synchronizacji z programem Notes.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować niepoprawne wypełnianie pola Udw podczas przekierowywania wiadomości ze skrzynki pocztowej Wysłane.

Nadzór rodzicielski

 • Poprawia spójność nadzoru rodzicielskiego i ograniczeń programów.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego limity czasu mogą nie działać poprawnie w połączeniu z grami pełnoekranowymi oraz funkcją szybkiego przełączania użytkowników.

Drukowanie

 • Rozwiązuje problem, który może powodować drukowanie do niewłaściwej tacy papieru przez niektóre drukarki innych firm.
 • Użytkownikom kont nieadministracyjnych można teraz zezwalać na dodawanie i usuwanie drukarek, włączając nadzór rodzicielski i zaznaczając opcję Może zarządzać drukarkami.
 • Zawiera inne ulepszenia dotyczące niezawodności i stabilności drukowania.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: