Aktualizacja gładzika dotykowego w systemie Windows XP i Vista 1.0 0 — Informacje

Ta aktualizacja poprawia wydajność oraz sposób działania gładzika dotykowego podczas pracy w systemie Windows XP i Vista przy użyciu programu Boot Camp na komputerach MacBook Air (koniec 2008 r.), MacBook (13-cali, aluminium, koniec 2008 r.) i MacBook Pro (15-cali, koniec 2008 r.).

 1. Używając systemu Windows XP lub Vista, pobierz aktualizację z witryny firmy Apple.
 2. Po zakończeniu pobierania na pulpicie będzie dostępny plik AppleMTTUpdate.exe.
 3. Kliknij dwukrotnie plik AppleMTTUpdate.exe i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu zainstalowania aktualizacji.
 4. Jeśli na danym komputerze nie można zainstalować tej aktualizacji, po rozpoczęciu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat „Ta aktualizacja nie jest przeznaczona dla tego komputera i nie zostanie zainstalowana”.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze instalacji sterowników urządzeń.Po zakończeniu instalowania aktualizacji zostanie wyświetlony ekran kreatora z komunikatem „Sterowniki zostały pomyślnie zainstalowane na komputerze”.

Szczegółowe informacje na temat ulepszeń oferowanych przez tę aktualizację można znaleźć w temacie Boot Camp: Problemy z używaniem funkcji kliknięcia prawym przyciskiem gładzika dotykowego w systemie Windows lub Boot Camp: Problemy z używaniem gładzika dotykowego w systemie Windows.

Ta aktualizacja nie jest automatycznie oferowana dla komputerów z zainstalowaną 64-bitową wersją systemu Microsoft Vista.Użytkownicy tych komputerów muszą pobrać aktualizację z tej witryny i zainstalować ją samodzielnie.

W celu określenia, czy aktualizacja została już zainstalowana, należy wykonać następujące czynności.

 1. W menu Start systemu Windows kliknij opcję Wszystkie programy, a następnie opcję Akcesoria.
 2. Wybierz opcję Narzędzia systemowe.
 3. Wybierz opcję Informacje o systemie
 4. Rozwiń opcję Środowisko oprogramowania, klikając znak plusa obok niej.
 5. Kliknij opcję „Podpisane sterowniki”.Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji sterowniki Apple Multi-Touch i Apple Multi-Touch Mouse powinny mieć wersję 2.1.2.100.

Uwaga: Domyślnie rozszerzenie .exe oraz inne rozszerzenia plików są ukryte.Aby wyświetlić rozszerzenia plików, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kolejno opcje: Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje folderów.
 2. W oknie Opcje folderów kliknij kartę Widok.
 3. Wyczyść opcję „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików”.
 4. Kliknij przycisk OK.
Data publikacji: