iPhone i iPod: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych działaniem cieczy

Jeśli telefon iPhone lub iPod został uszkodzony w wyniku działania cieczy (na przykład kawy lub innego napoju), serwisowanie takich wad nie jest objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple ani planem AppleCare Protection Plan. Telefony iPhone i iPody (większość modeli) wyprodukowane po roku 2006 mają wbudowane wskaźniki kontaktu z substancją ciekłą, które wskazują (zgodnie z opisem poniżej), czy urządzenie zetknęło się z wodą lub płynem zawierającym wodę.

Telefony iPhone i iPody (większość modeli) są wyposażone we wskaźniki kontaktu z substancją ciekłą, które są widoczne z zewnątrz.

Wskaźniki te są uaktywniane przy bezpośrednim zetknięciu się z wodą lub cieczą zawierającą wodę. Normalnie wskaźnik jest biały lub srebrny, ale jeśli wejdzie w kontakt z wodą lub cieczą zawierającą wodę, całkowicie zmienia kolor na czerwony. Wskaźniki nie uaktywniają się pod wpływem wilgoci ani zmian temperatur mieszczących się w wymaganiach środowiskowych produktu określonych przez firmę Apple.

Aby sprawdzić, czy wskaźnik kontaktu z substancją ciekłą w danym urządzeniu został uaktywniony, należy odszukać urządzenie w tabeli poniżej i na podstawie podanych tam wskazówek zlokalizować wskaźnik. Najłatwiej jest posłużyć się podświetlaną lupą i kierować światło lub ustawiać urządzenie pod różnymi kątami, aż uda się zobaczyć wskaźnik.

Uwaga: w przypadku braku pewności co do tego, czy urządzenie uległo uszkodzeniu wskutek kontaktu z cieczą, należy się skontaktować ze wsparciem AppleCare lub autoryzowanym serwisem telefonów iPhone, nawet jeśli wskaźnik kontaktu z substancją ciekłą został uaktywniony.

Poniższa tabela pokazuje umiejscowienie wskaźnika (lub wskaźników) i jego wygląd po wejściu w kontakt z substancją ciekłą.

iPhone 5 Położenie wskaźnika kontaktu z substancją ciekłą w telefonie iPhone 5
iPhone 4/iPhone 4S
iPhone 3G/iPhone 3GS

iPhone

iPod touch*

iPod nano*

iPod classic
iPod shuffle (3. generacji)

* Uwaga: iPod nano (7. generacji) i iPod touch (5. generacji) nie mają widocznego wskaźnika kontaktu z substancją ciekłą.

W wyniku zetknięcia urządzenia z wodą lub innymi cieczami może nastąpić korozja — nieodwracalne zniszczenie lub uszkodzenie materiałów. Urządzenie może z tego powodu działać nieprawidłowo. Jeśli urządzenie zetknęło się z wodą lub innymi płynami albo zachodzi podejrzenie, że tak się stało, należy zbadać następujące miejsca pod kątem oznak korozji: złącze dokujące, złącze zestawu słuchawkowego/słuchawkowe, wkręty złącza dokującego, siatka głośnika lub mikrofonu, wszystkie niezasłonięte części metalowe. Przykład:

Korzystając z poniższych łączy, można uzyskać więcej informacji na temat usług serwisowych oraz gwarancji na telefon iPhone i iPoda.

http://www.apple.com/pl/support/iphone/service/faq/

lub

http://www.apple.com/pl/support/ipod/service/faq/

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
70% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)