Monitor LED Cinema Display (24-calowy, koniec 2008 r.): sterowanie głośnością w systemie Windows XP

W przypadku niektórych komputerów z systemem Windows XP dźwięk przesyłany do urządzenia zewnętrznego może nie być słyszalny, jeśli poziom głośności nie zostanie ustawiony na co najmniej 40% dostępnego zakresu głośności.

Aby słyszeć dźwięki z monitora LED Cinema Display (24-calowy, koniec 2008 r.), ustaw głośność na co najmniej 40% dostępnego zakresu głośności.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: