Komputer MacBook Air (koniec 2008 r. i połowa 2009 r.) z dyskiem SSD: komunikat o błędzie położenia pliku podczas instalacji systemu Microsoft Windows XP

Po sformatowaniu partycji programu Boot Camp i skopiowaniu plików systemu Microsoft Windows XP z płyty DVD na dysk SSD (Solid State Drive) na komputerze MacBook Air (połowa 2009 r.) lub MacBook Air (koniec 2008 r.) może zostać wyświetlony komunikat o błędzie instalacji informujący o braku pliku asms.

Działanie instalatora może zostać przerwane i może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • „Nie można zlokalizować pliku „asms”, nie można kontynuować”
  • „Plik „asms” na dysku CD systemu Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 jest wymagany”

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

  1. NIE wyjmuj płyty DVD systemu Windows z zewnętrznego napędu USB.
  2. Wyłącz komputer MacBook Air, przytrzymując klawisz zasilania.
  3. Uruchom komputer i przytrzymaj klawisz Option.
    Komputer zostanie uruchomiony, a na ekranie zostaną wyświetlone trzy ikony: ikona dysku twardego z etykietą „Macintosh HD”, ikona dysku twardego z etykietą „Windows” i ikona płyty DVD z etykietą „Windows”.
  4. Kliknij ikonę dysku twardego z etykietą „Windows”, aby ją wyróżnić, a następnie kliknij umieszczoną niżej strzałkę.

System Windows powinien zostać ponownie uruchomiony i kontynuować instalację w oczekiwany sposób.

Data publikacji: