Synchronizowanie kontaktów i kalendarzy z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows Vista lub Windows 7

Ten artykuł zawiera informacje na temat synchronizowania kontaktów i kalendarzy z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows Vista lub Windows 7.

W programie iTunes istnieje możliwość synchronizowania1 kontaktów i kalendarzy z programu Microsoft Outlook oraz programu Kontakty systemu Windows (wcześniej określanego jako Książka adresowa firmy Microsoft) z każdym iPodem wyposażonym w ekran wyświetlacza.

 1. Maksymalna liczba obsługiwanych kontaktów różni się w zależności od modelu iPoda.

Uwaga: za pomocą programu iTunes można synchronizować wizytówki vCard (VCF) lub pliki programu Kontakty systemu Windows (CONTACT), lecz tylko z jednego programu jednocześnie. Jeśli najpierw zostanie przeprowadzona synchronizacja z programu Outlook, a następnie z programu Kontakty systemu Windows, wcześniejsze kontakty zostaną zastąpione. Do synchronizowania kontaktów i kalendarzy z programu Outlook jest wymagany program Outlook 2003 lub nowszy.  System Windows 7 nie zawiera programu Kontakty systemu Windows. Można go pobrać jako część pakietu Podstawowe programy Windows Live.

W tym artykule omówiono sposób synchronizowania kontaktów i kalendarzy z iPodem w systemie Windows Vista. Sposób synchronizowania kontaktów i kalendarzy w systemach Windows XP/2000 opisano w tym artykule.

Aby skonfigurować program iTunes w celu synchronizowania kontaktów z iPodem:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Podłącz iPoda i zaczekaj, aż zostanie on wyświetlony w okienku źródeł programu iTunes.
 3. Zaznacz iPoda w okienku źródeł w sekcji Urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie preferencji odtwarzacza iPod.
 4. Kliknij opcję Informacje.


   
 5. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kontakty z.
 6. Z menu wybierz program (Outlook lub Kontakty systemu Windows) zawierający kontakty, które chcesz zsynchronizować z iPodem.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wskazówka: program iTunes dla systemu Windows może przeprowadzić automatyczną synchronizację tylko dla programów Microsoft Outlook i Kontakty systemu Windows. Uwaga: grupy kontaktów z programu Kontakty systemu Windows nie zostaną zsynchronizowane z iPodem.

Uwaga: za pomocą programu iTunes dla systemu Windows można synchronizować kontakty tylko z jednego źródła naraz — albo z programu Outlook, albo z programu Kontakty. W przypadku zmiany źródła synchronizowania wcześniej zapisane kontakty zostaną zastąpione nowymi.

Aby skonfigurować program iTunes w celu synchronizowania kalendarzy z iPodem:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Podłącz iPoda i zaczekaj, aż zostanie on wyświetlony w okienku źródeł programu iTunes.
 3. Zaznacz iPoda w okienku źródeł w sekcji Urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie preferencji odtwarzacza iPod.
 4. Kliknij opcję Informacje i przewiń okno w dół.
 5. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kalendarze z Microsoft Outlook.
 6. Wybierz opcję Wszystkie kalendarze lub zaznacz poszczególne kalendarze, które chcesz zsynchronizować.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wskazówka: program iTunes dla systemu Windows może przeprowadzić automatyczną synchronizację tylko dla programu Microsoft Outlook. Aby zsynchronizować kalendarze z programu Kalendarz systemu Windows, należy wyeksportować kalendarz jako plik w formacie ICS i zaimportować go do programu Outlook.


Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: