Informacje o ustawieniu automatycznej wydajności procesora

Ten artykuł zawiera informacje na temat automatycznej wydajności procesora i opisuje sposoby oszczędzania energii oraz baterii przy użyciu tej funkcji.

Wybranie ustawienia automatycznej wydajności procesora umożliwia komputerowi oszczędzanie energii. Gdy ta funkcja jest włączona, napięcie, szybkość magistrali oraz częstotliwość taktowania mikroprocesora są dostosowywane do bieżących wymagań systemu. Zaletą takiego rozwiązania jest dłuższe działanie baterii w komputerach przenośnych oraz niższe temperatury podczas pracy i — co za tym idzie — mniejsze wykorzystanie wentylatorów w komputerach stacjonarnych.

Jeśli komputer jest używany z profesjonalnymi programami, grami wymagającymi intensywnego przetwarzania grafiki lub z innymi programami, które w znacznym stopniu obciążają mikroprocesor, opcja automatycznego oszczędzania energii może nie zapewniać najlepszej wydajności mikroprocesora. Gdy wiadomo, że mikroprocesor będzie intensywnie wykorzystywany, należy zmienić ustawienie wydajności w oknie Oszczędny komputer na opcję Najwyższa.

Wybieranie ustawienia oszczędzania energii

Aby włączyć ustawienie automatycznej wydajności procesora w systemie Mac OS X w wersjach 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5:

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Z menu Widok wybierz polecenie Oszczędny komputer.
  3. Kliknij kartę Opcje, a następnie wybierz opcję z menu podręcznego Wydajność procesora.

Automatyczna: mikroprocesor będzie zmieniał szybkość działania w zależności od bieżących wymagań.

Najwyższa: mikroprocesor będzie działać z najwyższą szybkością.

Zredukowana: mikroprocesor będzie działać ze zmniejszoną szybkością.


Powyżej: ustawienia w oknie Oszczędny komputer w systemie Mac OS X w wersji 10.2.x

Powyżej: ustawienia w oknie Oszczędny komputer w systemie Mac OS X w wersji 10.3.x

 

Powyżej: ustawienia w oknie Oszczędny komputer w systemie Mac OS X w wersjach 10.4.x i v10.5.x

 

Data publikacji: