Mighty Mouse: zmienianie ustawień okienka Dashboard i Exposé

Jeśli przycisk myszy Mighty Mouse został przypisany do funkcji w okienku Dashboard i Exposé w preferencjach systemowych, ale nie działa w oczekiwany sposób, w celu przypisania funkcji do przycisku myszy należy przejść do karty Mysz w okienku Klawiatura i mysz.

Funkcje można przypisywać do przycisków myszy w okienku Klawiatura i mysz oraz w okienku Dashboard i Exposé, co oznacza, że funkcja mogła zostać przypadkowo zastąpiona przez nową funkcję przypisaną do tego samego przycisku w okienku Dashboard i Exposé. Jeśli przycisk jest włączony na karcie Mysz w okienku Klawiatura i mysz (nie jest ustawiony na Wyłącz), będzie używał ostatnio przypisanego ustawienia, ale czasami w drugim okienku preferencji może nie być wyświetlana najnowsza funkcja.

Oznacza to, że jeśli zachowanie myszy Mighty Mouse odbiega od oczekiwanego, należy przejść do karty Mysz w okienku Klawiatura i mysz, aby ponownie przypisać funkcję do przycisku myszy.

Niniejszy dokument zostanie uaktualniony po udostępnieniu większej ilości informacji.

Data publikacji: