Tworzenie kopii zapasowych danych kalendarzy programu iCal

W tym artykule przedstawiono sposób tworzenia kopii zapasowych danych kalendarzy programu iCal.

Lokalną kopię zapasową danych programu iCal można utworzyć, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Zapisać archiwum programu iCal na dysku twardym.
    lub
  • Wyeksportować pojedynczy kalendarz do pliku na dysku twardym (tej metody należy używać dla kalendarzy CalDAV).
     

Tworzenie archiwum programu iCal

Utwórz kopię zapasową danych programu iCal i zapisz ją na dysku twardym (jako plik ICBU).

Eksportowanie pojedynczych kalendarzy

Na pasku bocznym programu iCal wybierz kalendarz, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Można to zrobić na przykład przed wykonaniem próby rozwiązania problemów z określonym kalendarzem. Tej metody należy używać dla kalendarzy CalDAV.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Eksportuj.
  2. Zachowaj plik. Kalendarz zostanie zachowany jako plik ICS.
  3. Powtórz tę procedurę dla każdego kalendarza, którego kopia zapasowa ma zostać utworzona.

Wskazówka: aby utworzyć kopię zapasową całego dysku twardego, włącznie z plikami ICBU lub ICS programu iCal, które już zostały zachowane na dysku, można użyć programu Time Machine.

Data publikacji: