Keynote: importowanie plików Flash

Informacje na temat importowania plików Flash 5 do programu Keynote.

Aby zaimportować pliki Flash 5 do programu Keynote:

  1. Użyj programu Flash MX w celu zapisania pliku jako filmu Flash 5. Powinien on mieć rozszerzenie .swf. Ważne: do programu Keynote nie można importować natywnych plików Flash, których rozszerzeniem jest .fla.
  2. W programie Keynote wybierz kolejno opcje Edycja > Umieść > Wybierz.
  3. Wybierz plik i kliknij przycisk Umieść w celu wstawienia go do slajdu.
Data publikacji: