Pages: dodawanie numerów linii do dokumentów

Za pomocą programu Pages można dodać numery stron do tekstu. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij obszar poza główną częścią dokumentu, aby punkt wstawienia przestał być widoczny.
  2. Utwórz nowy przestawny obiekt tekstowy.
  3. Kliknij ponownie obszar poza główną częścią dokumentu, aby punkt wstawienia przestał być widoczny.
  4. Przeciągnij pole tekstowe do boku głównej części.
  5. Zmień kształt pola tekstowego w taki sposób, aby stało się wysokie i cienkie.
  6. Wpisz numery, które mają zostać użyte w polu tekstowym.
  7. Wybierz pole tekstowe.
  8. Z menu Format wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie wybierz opcję Przenieś obiekt do głównej części sekcji.

Utworzone numery linii zostaną wyświetlone na każdej stronie (nie będą one jednak dzieliły sekcji).

Wskazówka: jeśli planowane jest ponowne użycie tego formatu, należy zapisać dokument jako szablon.

Data publikacji: