Mysz Mighty Mouse: Wyłączenie przewijania

Manipulatora Scroll Ball można używać na dwa sposoby: do przewijania we wszystkich kierunkach (pionowo, poziomo i po przekątnej) oraz jako dodatkowy przycisk.

Aby wyłączyć przewijanie, należy wyczyścić pola wyboru „Przewijanie poziome” i „Przewijanie pionowe” na karcie „Mysz” znajdującej się w panelu preferencji klawiatury i myszy w oknie „Preferencje systemowe”. Zaznaczenie opcji „Wyłączone” w menu kontekstowym przycisku manipulatora Scroll Ball w panelu preferencji spowoduje jedynie wyłączenie funkcji przycisku manipulatora Scroll Ball.

Data publikacji: