Mac OS X: jak używać klawiatury do wykonywania czynności

Włączenie funkcji Pełny dostęp klawiatury umożliwia wykonywanie wielu czynności na komputerze.

Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników chcących pracować w inny sposób lub dla osób niepełnosprawnych.

Używając klawiatury, można wybierać ikony w Docku i przyciski na pasku narzędzi okna programu Finder. W niektórych programach systemu Mac OS X można wybierać polecenia menu bądź opcje w oknach, oknach dialogowych lub paletach.

W celu włączenia tej funkcji otwórz preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura, a następnie kliknij kartę Pełny dostęp klawiatury.

Po włączeniu funkcji Przyciski myszy można poruszać wskaźnikiem myszy przy użyciu klawiatury numerycznej.

Ten dokument zawiera informacje z Centrum pomocy, systemu pomocy zawartego w komputerze.

Data publikacji: