Apple TV: do odtwarzania zawartości ze sklepu iTunes Store wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe

Apple TV: do odtwarzania zawartości ze sklepu iTunes Store wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe

Do odtwarzania zawartości ze sklepu iTunes Store na urządzeniu Apple TV wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe. Jeśli połączenie internetowe nie działa, urządzenie Apple TV może wyświetlać komunikaty o błędach podczas pierwszej próby odtworzenia zakupionych lub wypożyczonych elementów ze sklepu iTunes Store. Aby odtwarzać na urządzeniu Apple TV zakupione lub wypożyczone elementy ze sklepu iTunes Store, komputer z programem iTunes i urządzenie Apple TV muszą być połączone z Internetem w celu wykonania procesu autoryzacji. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy urządzenie Apple TV ma bezpośredni dostęp do Internetu, jest odtworzenie zwiastuna filmu przez wybranie opcji Movies > Trailers (Filmy > Zwiastuny) w wersji oprogramowania 2.0 lub Movies > Theatrical Trailers (Filmy > Zwiastuny filmów) w wersji oprogramowania 1.x, a następnie wybranie zwiastuna do odtworzenia.

Data publikacji: