`Rozwiązywanie problemów z 15-calowym monitorem DVI

Jak rozwiązać problemy z 15-calowym ekranem DVI

Niniejszy artykuł omawia procedury napraw dokonywanych przez autoryzowanych dostawców usług w wybranych produktach firmy Apple. Procedury te zostały jednak opublikowane w bazie wiedzy i udostępnione publicznie dla celów edukacyjnych. Obecnie klient może wykonać ograniczoną liczbę napraw, które objęte są programem części instalowanych przez klienta http://www.info.apple.com/installparts. Jeśli użytkownik nie został upoważniony do wykonywania tych procedur, prosimy o kontakt z firmą Apple (888-APL-CARE w USA) lub lokalnym autoryzowanym dostawcą usług w celu zarezerwowania terminu naprawy.

Kwestie ogólne
Opis objawów pomaga w diagnozie konkretnych objawów związanych z posiadanym produktem. Ponieważ sposoby rozwiązywania problemów zostały podane w kolejności prawdopodobieństwa, prosimy rozpocząć od pierwszego sposobu. Sprawdź, czy produkt nadal wykazuje dany objaw. Jeśli objaw nie ustąpi, spróbuj następnego sposobu. Dodatkową pomoc można uzyskać od pomocy technicznej firmy Apple. Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można uzyskać, przechodząc do rozdziału Regulacja i otwierając dołączony podręcznik użytkownika.

 

Pierwsza lista kontrolna

Ważne: wiele monitorów zwróconych do naprawy okazuje się działać prawidłowo. Aby uniknąć zbędnych wymian modułów i opóźnień, należy przeczytać poniższą listę kontrolną. Monitor Studio Display DVI nie jest kompatybilny ze wszystkimi komputerami. Monitor ten działa z wybranymi komputerami Power Mac G4 wyposażonymi w kartę graficzną ze złączem AGP.

 

Sprawdź połączenia.

Objawy do złudzenia przypominające awarię monitora mogą być spowodowane luźno podłączonymi kablami lub luźnym montażem w komputerze karty graficznej DVI. Sprawdź podłączone kable i upewnij się, że nie mają one zgiętych styków.

Sprawdź, czy karta graficzna DVI jest pewnie umocowana w komputerze.

Ochrona monitora przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Aby uchronić monitor przed potencjalnym uszkodzeniem wyładowaniami elektrostatycznymi, przed podłączeniem monitora Studio Display DVI do komputera zawsze najpierw podłącz komputer do uziemionego gniazda zasilania.

Gdy monitor nie jest używany przez dłuższy okres, wyłącz go lub przełącz w tryb uśpienia.

Stały i niezmienny obraz pozostawiony na ekranie LCD przez dłuższy okres czasu (ok. 24 godziny) może spowodować pojawienie się pewnych pozostałości, tzw. „efektu ducha”. Aby usunąć ten efekt, wyłącz monitor lub przełącz go w tryb uśpienia za pomocą panelu sterowania Energy Saver. Czas potrzebny na zniknięcie efektu zależy od czasu, przez jaki pierwotny obraz pozostawał na ekranie. Obraz powinien zniknąć w przynajmniej takim samym, a maksymalnie dwukrotnie dłuższym czasie.

Gdy ekran został przełączony w tryb uśpienia za pomocą panelu Energy Saver, dioda zasilania świeci się na pomarańczowo, a lampy podświetlające zostały wyłączone. Choć można używać wygaszacza ekranu, niektóre wygaszacze powodują, że lampy podświetlające działają nadal. Skraca to czas dalszej pracy lamp.

 

Opisy objawów-Brak obrazu (ekran pozostaje czarny)

Wyreguluj jasność na panelu przednim (być może jest zbyt niska).

Wyłącz komputer i monitor. Odłącz kable monitora. Sprawdź, czy styki kabla nie są zgięte. Ponownie podłącz kable monitora i uruchom komputer i monitor.

Słabnąca w trakcie pracy jasność ekranu jest najczęściej spowodowana awarią lamp podświetlających. Jeśli uważasz, że doszło do awarii lamp podświetlających, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Apple.

Wymiana karty graficznej DVI w komputerze.

W USA zadzwoń do pomocy technicznej firmy Apple na numer 800-919-2775. W Kanadzie zadzwoń na numer 800-217-9517.

 

Rozdzielczości ekranu-W niektórych rozdzielczościach obraz na ekranie jest nieostry lub faluje.

Użyj rozdzielczości zalecanej w panelu sterowania Monitory. Uwaga: Niektóre rozdzielczości z listy Pokaż wszystkie mogą spowodować suboptymalne działanie monitora (czarne pasy po bokach, na górze lub na dole obszaru wyświetlania).

Najlepsze wyniki można osiągnąć, ustawiając rozdzielczość ekranu na 1024 x 768 za pomocą paska kontrolnego panelu sterowania Monitory. Rozdzielczością natywną ekranu Studio Display DVI jest 1024x768.

 

Kolory na ekranie-Kolory na ekranie są nieprawidłowe.

Pozostaw ekran na 30 minut, aż się nagrzeje.

Sprawdź dokładność kolorów, używając znanego wzorca na pulpicie lub wzorca testującego kolory wypełnione. Otwórz panel sterowania Monitory, kliknij menu Kolor, i sprawdź czy wybrany jest odpowiedni profil ColorSync. Kliknij w menu Kolor przycisk Kalibruj i zmień kalibrację kolorów.

Otwórz panel sterowania Monitory i sprawdź, czy opcja Głębia kolorów nie jest ustawiona na wartość Odcienie szarości.

 

Różna intensywność kolorów; ten sam kolor wyświetlany na dużym obszarze nie wygląda jednolicie

Najlepszą jakość obrazu i kolorów można osiągnąć, pozostawiając ekran na 30 minut i pozwalając mu się nagrzać. Gdy wyświetlany jest duży obszar o tym samym kolorze, kolor może nie być jednolity w całym obszarze. Objaw ten może wystąpić, jeśli ekran nie jest nagrzany.

 

Jasność ekranu- Wyświetlany na ekranie obraz jest ciemny

Wyreguluj jasność na panelu przednim (być może jest zbyt niska).

Otwórz panel sterowania Monitory i kliknij przycisk Kalibruj w menu Kolor, aby zmienić kalibrację kolorów.

W panelu sterowania Monitory kliknij przycisk Kalibruj w menu Kolor i spróbuj zmienić ustawienia kalibracji kolorów.

Słabnąca w trakcie pracy jasność ekranu jest najczęściej spowodowana awarią lamp podświetlających. Jeśli uważasz, że doszło do awarii lamp podświetlających, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Apple.

 

Ostrość-Obraz na ekranie jest nieostry.

Za pomocą panelu sterowania Monitory lub paska kontrolnego, ustaw rozdzielczość ekranu na 1024 x 768.

Uwaga: Rozdzielczością natywną ekranu Studio Display DVI jest 1024 x 768. Chociaż obraz na ekranie można „powiększyć”, zwiększając obrazy i czcionki przez wybranie innej rozdzielczości ekranu, w płaskich panelach LCD nie można zmienić częstotliwości odświeżania tak jak w monitorach CRT, przez co w rozdzielczościach innych niż natywna można się spodziewać pewnej nieostrości.

Otwórz panel sterowania Wygląd i wybierz pozycję Czcionki. Odznacz pole wyboru Wygładzaj wszystkie czcionki na ekranie.

 

Komunikat o błędzie-Wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Ten monitor nie jest obsługiwany przez tę wersję programu Apple Displays”.

Sprawdź, czy monitor jest obsługiwany przez dany komputer. Sprawdź, czy karta graficzna DVI jest dobrze umocowana. Patrz „Pierwsza lista kontrolna” na początku tego rozdziału.

Zainstaluj program Apple Displays, który został dołączony do ekranu Studio Display DVI. Instrukcje instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika dołączonym do rozdziału Regulacja.

Wyświetlany jest komunikat błędu „Ta wersja oprogramowania systemowego nie jest obsługiwana przez program Apple Displays”.

Jeśli komunikat ten wystąpi podczas uruchamiania instalatora programu Apple Displays, sprawdź czy w oknie dialogowym Instalacja wybrano startowy dysk twardy.

Sygnały świetlne błędu-Dioda zasilania miga na pomarańczowo w powtarzanej sekwencji trzech krótkich mrugnięć.

Sprawdź, czy została zainstalowana prawidłowa karta graficzna.

Zainstaluj program Apple Displays, który został dołączony do ekranu Studio Display DVI. Informacje o sposobie instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika, w rozdziale Regulacja.

Dioda zasilania mruga na pomarańczowy w powtarzanej sekwencji dwóch krótkich i jednego długiego mrugnięcia.

Oznacza to problem z lampami podświetlającymi Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń do pomocy technicznej Apple na numer 800-919-2775. Jeśli znajdujesz się w Kanadzie zadzwoń na numer 800-217-9517.

 

Inne

 

Ekran przestaje reagować

Ten objaw występuje w przypadku konfliktu modułu Energy Saver z wygaszaczem ekranu. Wyłącz moduł Energy Saver lub wygaszacz ekranu, a następnie ponownie uruchom komputer.

 

Po naciśnięciu przycisku zasilania monitora komputer wyłącza się lub przechodzi w tryb uśpienia

Przycisk zasilania monitora został wstępnie ustawiony na wyłączanie lub przełączanie w tryb uśpienia i ekranu i komputera. Aby zmienić ustawienie przycisku zasilania, tak aby wyłączał tylko ekran, otwórz panel sterowania Monitory i przejdź do ustawienia przycisku zasilania w menu Preferencje. Kliknij opcję Przycisk zasilania monitora.

 

Zmiany dokonane w panelu sterowania Monitory nie mają wpływu na obraz na ekranie

Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden ekran, sprawdź czy na pasku tytułowym panelu sterowania wyświetlana jest prawidłowa nazwa ekranu.

Odłącz wszystkie peryferyjne urządzenia USB oprócz ekranu, klawiatury Apple i myszy.

Zainstaluj program Apple Displays, który został dołączony do ekranu Studio Display DVI. Instrukcje instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika, w rozdziale Regulacja.

 

Brak obrazu na ekranie po naciśnięciu przycisków regulacji jasności lub brak opcji trybu zasilania w panelu sterowania Monitory.

Sprawdź, czy złącze kabla USB wyświetlacza jest podłączone do portu USB komputera.

Zainstaluj program Apple Displays, który został dołączony do ekranu Studio Display DVI. Informacje o sposobie instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika, w rozdziale Regulacja.

Uruchom ponownie komputer.

Brak przycisku Preferencje w panelu sterowania Monitory.

Sprawdź, czy złącze kabla USB wyświetlacza jest podłączone do portu USB komputera.

Ponownie zainstaluj oprogramowanie systemowe.

 

Po zmianie obrazu na ekranie nadal widoczne są pozostałości poprzedniego obrazu

Pozostawienie na ekranu stałego i niezmiennego obrazu przez długi okres czasu może spowodować powstanie jego słabej pozostałości po późniejszej zmianie obrazu na ekranie.

Objaw ten jest tymczasowy i nie ma wpływu na działanie ekranu. Aby usunąć ten efekt, wyłącz ekran lub za pomocą panelu sterowania Energy Saver przełącz go w tryb uśpienia. Czas potrzebny na zniknięcie efektu zależy od czasu, przez jaki pierwotny obraz pozostawał na ekranie. Obraz powinien zniknąć w przynajmniej takim samym, a maksymalnie dwukrotnie dłuższym czasie.

Aby zapobiec występowaniu tego objawu, należy zalecić klientowi, aby za pomocą modułu Energy Saver przełączał ekran w tryb uśpienia (wygaszania ekranu), gdy nie jest on używany. Gdy ekran został przełączony w tryb uśpienia za pomocą panelu Energy Saver, dioda zasilania świeci się na pomarańczowo, a lampy podświetlające zostały wyłączone. Choć można używać wygaszacza ekranu, niektóre wygaszacze powodują, że lampy podświetlające działają nadal. Skraca to czas dalszej pracy lamp.

Data publikacji: