Monitory LCD firmy Apple: migająca dioda zasilania

Niektóre monitory LCD firmy Apple ostrzegają użytkownika, gdy występuje błąd.

Jeśli wyświetlacz LCD firmy Apple wykryje błąd, dioda LED będzie migać w odpowiedniej sekwencji odpowiadającej występującemu problemowi.

krótkie, krótkie, krótkie Monitor wykrył nieprawidłowy format obrazu lub nieobsługiwaną rozdzielczość.
Sprawdź, czy używany sprzęt jest zgodny z wyświetlaczem i uruchom komputer ponownie. Jeśli problem nadal występuje, należy wyzerować pamięć PRAM.
krótkie, długie, krótkie Należy się upewnić, że monitor jest zasilany za pomocą właściwego zasilacza. Ostrzeżenie to występuje tylko w wyświetlaczach wyprodukowanych w roku 2004 lub później, które wymagają zewnętrznego zasilacza.
krótkie, krótkie, długie Wyświetlacz wykrył błąd podświetlenia. Sprawdź kable zasilania wyświetlacza i uruchom komputer ponownie. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z firmą Apple lub z Autoryzowanym Serwisem Apple.
Data publikacji: