Zachowanie się diody zasilania aluminiowego ekranu Apple Cinema

Jeśli posiadasz aluminiowy ekran Apple Cinema, dioda LED na przedzie obudowy świeci się w zależności od ustawień opcji Przycisk zasilania ekranu na karcie Opcje w panelu Wyświetlanie w preferencjach systemowych. W poniższej tabeli pokazano zachowanie diody LED po wybraniu następujących ustawień funkcji przycisku zasilania:

„Wyłącza i włącza ekran”
  • Włączona gdy komputer jest wyłączony
  • Wyłączona gdy komputer jest włączony
  • Włączona gdy komputer jest w trybie uśpienia
„Przełącza system w tryb uśpienia lub budzi go”
  • Włączona gdy komputer jest wyłączony
  • Wyłączona gdy komputer jest włączony
  • Pulsuje gdy komputer jest w trybie uśpienia
„Nie wykonuje żadnej czynności”
  • Włączona gdy komputer jest wyłączony
  • Wyłączona gdy komputer jest włączony
  • Pulsuje gdy komputer jest w trybie uśpienia
Data publikacji: