Ekrany LCD: Jak wyłączyć przełączanie dotykiem

Przełączanie dotykiem używane w ekranach LCD firmy Apple można wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego włączenia lub wyłączenia ekranu.

Poniższa procedura działa z następującymi ekranami:

 • Apple Studio 15
 • Apple Studio 17 (LCD)
 • Apple Cinema HD
 • Apple Cinema HD (20-calowy)

System Mac OS X

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Command i Shift, a następnie trzymaj je wciśnięte podczas wykonywania kroku 2.
  2. Dotknij przycisku po lewej stronie ekranu, aby otworzyć panel Monitory w preferencjach systemowych. Można również wyświetlić preferencje systemowe z menu Apple, a następnie wybrać pozycję Monitory przy przyciśniętych klawiszach Command i Shift.
  3. Puść klawisze Command i Shift.
  4. Po wyświetleniu panelu preferencji systemowych Monitory kliknij kartę Opcje.
  5. Kliknij pole wyboru Włącz przycisk na ramce, aby włączyć lub wyłączyć funkcję przełączania dotykiem.
  6. Zamknij okno Preferencje systemowe.


Mac OS 9

  1. Przytrzymaj klawisze Command i Shift, a następnie trzymaj je wciśnięte podczas wykonywania kroku 2.
  2. Dotknij przycisku po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić panel sterowania Monitory. Panel sterowania Monitory można również wyświetlić z menu Apple przy wciśniętych klawiszach Command i Shift.
  3. Puść przyciski Command i Shift.
  4. W wyświetlonym panelu sterowania Monitory kliknij opcję Preferencje.
  5. Kliknij pole wyboru Włącz przycisk na ramce, aby włączyć lub wyłączyć funkcję przełączania dotykiem.
  6. Zamknij panel sterowania Monitory.
Data publikacji: