Zakładanie konta Apple ID w programie iTunes

Dowiedz się, jak założyć konto Apple ID na komputerze lub urządzeniu z systemem iOS, aby móc robić zakupy w sklepie iTunes Store.

Aby kupować i pobierać rzeczy w sklepie iTunes Store, potrzebujesz konta Apple ID. Jeśli masz już takie konto założone na przykład na potrzeby usługi iCloud, sklepu Mac App Store czy sklepu Apple Online Store, możesz go używać także w sklepie iTunes Store.

Zanim przystąpisz do zakładania konta Apple ID, sprawdź, czy już go nie masz. Jeśli nie, możesz je utworzyć przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu iTunes Store. 

Utwórz konto Apple ID na komputerze.

Utwórz konto Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Tworzenie konta Apple ID na komputerze

 1. Otwórz program iTunes. Jeśli nie masz programu iTunes, możesz go pobrać.
 2. Z menu Sklep wybierz polecenie Utwórz Apple ID.
 3. Kliknij przycisk Continue (Dalej).
 4. Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi i zasady zachowania poufności informacji. Zapoznaj się z nimi i zaznacz pole wyboru obok opcji „Przeczytałem i akceptuję Warunki i zasady korzystania.
 5. Kliknij przycisk Agree (Akceptuję). 
 6. Wypełnij formularz, aby utworzyć bezpłatne konto Apple ID. Będzie on obejmował pytania zabezpieczające, które zapewnią Ci ochronę, i pozwalał na opcjonalne dodanie ratunkowego adresu e-mail. Zalecamy podanie takiego adresu.
 7. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Continue (Dalej).
 8. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że podany adres e-mail jest już powiązany z kontem Apple ID, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użycia istniejącego konta Apple ID.
 9. Podaj akceptowaną metodę płatności i adres do rozliczeń. Nie obciążymy Cię, dopóki czegoś nie kupisz.
 10. Podaj wymagane dane do rozliczeń i kliknij przycisk Continue (Dalej).
 11. Zweryfikuj swój adres e-mail. Odbierz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od firmy Apple.
 12. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej od firmy Apple kliknij łącze Verify Now (Weryfikuj teraz).
 13. Zostanie otwarta strona konta Apple ID, na której możesz potwierdzić swój adres e-mail.
 14. Wprowadź adres e-mail i hasło użyte podczas tworzenia konta Apple ID.
 15. Kliknij opcję Verify Address (Zweryfikuj adres).

Tworzenie konta Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Na ekranie początkowym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store i App Store.
 2. Jeśli urządzenie jest już zalogowane na koncie Apple ID, stuknij nazwę konta Apple ID, a następnie stuknij opcję Wyloguj się.
 3. Stuknij opcję Create New Apple ID (Utwórz nowy Apple ID).
 4. Stuknij opcję Store (Sklep), aby wybrać odpowiedni sklep, a następnie wskaż swój kraj zamieszkania.
 5. Stuknij opcję Done (Gotowe), aby potwierdzić wybór, a następnie stuknij opcję Next (Dalej).
 6. Aby kontynuować, zaakceptuj warunki korzystania z usługi i zasady zachowania poufności informacji. Możesz poprosić o wysłanie ich pocztą e-mail, aby łatwiej Ci się czytało. W tym celu stuknij opcję Send by Email (Wyślij pocztą e-mail), wprowadź prawidłowy adres e-mail i stuknij opcję Send (Wyślij).
 7. Stuknij przycisk Agree (Akceptuję) w prawym dolnym rogu strony.
 8. Gdy zostanie wyświetlone potwierdzenie, ponownie stuknij przycisk Agree (Akceptuję).
 9. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi podaj adres e-mail i hasło, a następnie wybierz trzy pytania zabezpieczające i udziel na nie odpowiedzi. Wskazany przez Ciebie adres będzie Twoim nowym identyfikatorem Apple ID. Wprowadź swój adres e-mail i stuknij opcję Next (Dalej).
  Opcjonalnie możesz też podać ratunkowy adres e-mail. Zalecamy podanie takiego adresu.
 10. Jeśli podasz istniejący identyfikator Apple ID, na przykład adres e-mail z usługi iCloud, zobaczysz komunikat z informacją, że ten adres jest już używany jako konto Apple ID. Jeśli chcesz utworzyć konto przy użyciu tego istniejącego identyfikatora, stuknij opcję Continue (Dalej), a na następnym ekranie stuknij opcję Use Existing Account (Użyj istniejącego konta).
 11. Wprowadź dane dotyczące płatności. Aby wybrać inny typ karty kredytowej, stuknij jedną z dostępnych opcji, a następnie stuknij opcję Done (Gotowe). Karta nie zostanie obciążona, dopóki nie dokonasz zakupu. 
 12. Po podaniu wszystkich danych dotyczących płatności stuknij opcję Next (Dalej).
 13. Zostanie wyświetlony ekran Verify your Account (Zweryfikuj konto).
 14. Stuknij przycisk Done (Gotowe) i odbierz nadesłaną przez firmę Apple wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej poczty e-mail, dowiedz się, jak dodać konto e-mail na urządzeniu z systemem iOS.
 15. Otwórz wiadomość e-mail i stuknij zawarte w niej łącze Verify Now (Weryfikuj teraz), aby aktywować konto.
 16. Na urządzeniu otworzy się bezpieczna strona, na której musisz wpisać identyfikator Apple ID i hasło.
 17. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła stuknij opcję Verify Address (Zweryfikuj adres).

  Aby wprowadzić zmiany w danych konta, takich jak nazwa konta Apple ID, dane dotyczące płatności lub adres do rozliczeń, po zalogowaniu się w sklepie iTunes Store stuknij nazwę swojego konta u dołu strony. Po wyświetleniu monitu stuknij opcję View Account (Pokaż konto).

  W celu weryfikacji może być wymagane ponowne podanie hasła do konta.

  Aby wylogować się z konta w sklepie iTunes Store, stuknij nazwę konta u dołu strony sklepu App Store lub iTunes Store.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
64% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)