MacBook Air: konfigurowanie komputera MacBook Air przy użyciu Asystenta ustawień

Przy pierwszym włączeniu komputera MacBook Air jest uruchamiany Asystent ustawień. Asystent ustawień pomaga wprowadzić informacje dotyczące połączenia internetowego oraz skonfigurować konto użytkownika komputera MacBook Air. Podczas konfiguracji można też przeprowadzić bezprzewodową migrację informacji z innego komputera Mac.

Uwaga: jeśli informacje nie zostaną przesłane za pomocą Asystenta ustawień przy pierwszym uruchomieniu komputera MacBook Air, można to zrobić w późniejszym czasie przy użyciu Asystenta migracji. W tym celu należy przejść do katalogu Programy, otworzyć katalog Narzędzia i kliknąć dwukrotnie ikonę Asystent migracji. 

Aby skonfigurować komputer MacBook Air:

  1. Po uruchomieniu Asystenta ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do momentu pojawienia się ekranu „Czy masz już Mac'a?” .

  2. Przeprowadź konfigurację podstawową lub konfigurację z migracją:

    • Aby przeprowadzić konfigurację podstawową, wybierz opcję Nie przesyłaj teraz moich danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Odpowiedz na pozostałe monity, aby wybrać sieć bezprzewodową, skonfigurować konto i zakończyć działanie Asystenta ustawień.

    • Aby przeprowadzić konfigurację z migracją, najpierw skonfiguruj inny komputer Mac wyposażony w napęd optyczny. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami z tego artykułu.

Uwaga: jeśli Asystent ustawień został już uruchomiony na komputerze MacBook Air, można zostawić go w trakcie działania, przejść do drugiego komputera i zainstalować na nim oprogramowanie Konfiguracja udostępniania DVD lub CD, a następnie wrócić do komputera MacBook Air w celu dokończenia konfiguracji.

Informacje dotyczące sposobu używania Asystenta migracji zawiera ten artykuł.

Informacje dotyczące sposobu używania funkcji Udostępnianie Internetu w celu zoptymalizowania migracji danych zawiera ten artykuł.

Przydatne porady dotyczące migracji zawiera ten artykuł.

Data publikacji: