Mac OS X 10.5: tworzenie i konserwowanie uniwersalnego zewnętrznego dysku rozruchowego

Istnieje możliwość utworzenia uniwersalnego zewnętrznego rozruchowego dysku twardego, który będzie działać z komputerami Mac zgodnymi z systemem Mac OS X 10.5 — zarówno wyposażonymi w procesory PowerPC, jak i procesory firmy Intel.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Tworzenie zewnętrznego dysku rozruchowego

Uwaga: aby wstępnie skonfigurować dysk zewnętrzny, użyj komputera Mac wyposażonego w procesor PowerPC. Niniejsze instrukcje są przeznaczone dla dysku zewnętrznego, który będzie używany z komputerami Mac zarówno wyposażonymi w procesory PowerPC jak i procesory firmy Intel. W przypadku braku pewności co do typów procesorów, w które są wyposażone posiadane komputery Mac, zapoznaj się z tym artykułem.

  1. W przypadku zgodnego z systemem Mac OS X 10.5 komputera Mac wyposażonego w procesor PowerPC, upewnij się, czy zewnętrzny dysk twardy ma schemat „Mapy partycji Apple (APM)”.

    Można to sprawdzić w Narzędziu dyskowym. APM jest domyślnym schematem mapy partycji komputerów Mac wyposażonych w procesory PowerPC.W Narzędziu dyskowym wybierz zewnętrzny dysk twardy po lewej stronie okna i kliknij przycisk Informacje.

    W przypadku gdy schemat mapy partycji jest inny niż APM, konieczne będzie ponowne formatowanie dysku za pomocą Narzędzia dyskowego i z zastosowaniem schematu „Mapy partycji Apple (APM)”.Ważne: podział dysku na partycje spowoduje wymazanie z niego wszystkich danych; przed wykonaniem tej operacji należy utworzyć kopie zapasowe ważnych plików, które znajdują się na dysku zewnętrznym.
  2. Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego do zgodnego z systemem Mac OS X 10.5 komputera Mac wyposażonego w procesor PowerPC, włóż instalacyjną płytę DVD systemu Mac OS X 10.5 i kliknij dwukrotnie ikonę Zainstaluj system Mac OS X.
  3. Wykonaj wszystkie kroki Instalatora systemu Mac OS X 10.5, ale wybierz zewnętrzny dysk twardy jako dysk docelowy i dowolne opcje instalacji.

Po zakończeniu instalacji dostępny będzie zewnętrzny dysk twardy, za pomocą którego można uruchomić zarówno komputery Mac wyposażone w procesory PowerPC (zgodne z systemem Mac OS X 10.5) jak i komputery Mac wyposażone w procesory firmy Intel, które były dostępne, gdy system Mac OS X Leopard 10.5 został wprowadzony na rynek.

Aktualizowanie systemu Mac OS X 10.5 w przypadku komputerów Mac wyposażonych w procesory firmy Intel

Zadbaj, aby system Mac OS X 10.5 na dysku zewnętrzym był zawsze aktualny tak, aby można było za jego pomocą uruchomić nowsze modele komputerów Mac wyposażone w procesory firmy Intel, które mogą zostać wprowadzone na rynek po dacie produkcji instalacyjnej płyty DVD systemu Mac OS X 10.5.

Wystarczy podłączyć dysk zewnętrzny do zgodnego komputera Mac wyposażonego w procesor firmy Intel, wybrać dysk w preferencjach dysku startowego i ponownie uruchomić komputer. Po uruchomieniu z dysku, wybierz Uaktualnienie oprogramowaniaz menuApple. Pobierz i zainstaluj wszystkie dostępme uaktualnienia.

Uwaga: wsparcie dla ostanio dostarczonych komputerów Mac wyposażonych w procesory firmy Intel może nie być natychmiast dostępne za pośrednictwem Uaktualnienia oprogramowania, ale można je odebrać w następnym uaktualnieniu systemu Mac OS X 10.5.x. Dysk zewnętrzny może nie uruchomić komputera Mac wyposażonego w procesor firmy Intel, który został dostarczony z wersją systemu Mac OS X późniejszą niż wersja znajdująca się na dysku zewnętrznym.

Ostatnia modyfikacja: