Włączanie obsługi programu iTunes w zaporach systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

Włączona zapora systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 niekiedy uniemożliwia dostęp do Internetu w programie iTunes, chyba że program iTunes został dodany jako wyjątek.

Windows 8

Aby upewnić się, że zapora nie blokuje programu iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Panel sterowania w lewym panelu okna Eksplorator plików.
 2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zapora systemu Windows.
  Uwaga: w przypadku używania widoku ikon Panelu sterowania kliknij opcję Zapora systemu Windows.
 3. Kliknij opcję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 4. W oknie Dozwolone programy i funkcje wybierz przycisk Zmień ustawienia.
 5. Upewnij się, że program iTunes jest wybrany zarówno dla sieci prywatnych, jak i publicznych.
 6. Jeśli programu iTunes nie ma na liście, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp innego programu, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu iTunes (zwykle w folderze C:\Program Files\iTunes\iTunes).
  Uwaga: w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows należy przejść do folderu C:\Pliki programów (x86)\iTunes\iTunes.
 7. Wybierz program iTunes i kliknij przycisk Otwórz.
  Uwaga:
  program iTunes może być wymieniony jako „iTunes.exe”.
 8. Kliknij przycisk Dodaj w oknie Dodawanie programu.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie Dozwolone programy.
 10. Zamknij okno Zapory systemu Windows.

Windows 7

Aby upewnić się, że zapora nie blokuje programu iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zapora systemu Windows.
  Uwaga: w przypadku używania widoku ikon Panelu sterowania kliknij opcję Zapora systemu Windows.
 3. Kliknij opcję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 4. W oknie Dozwolone programy i funkcje wybierz przycisk Zmień ustawienia.
 5. Upewnij się, że program iTunes jest wybrany zarówno dla sieci prywatnych, jak i publicznych.
 6. Jeśli programu iTunes nie ma na liście, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp innego programu, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu iTunes (zwykle w folderze C:\Program Files\iTunes\iTunes).
  Uwaga: w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows należy przejść do folderu C:\Pliki programów (x86)\iTunes\iTunes.
 7. Wybierz program iTunes i kliknij przycisk Otwórz.
  Uwaga:
  program iTunes może być wymieniony jako „iTunes.exe”.
 8. Kliknij przycisk Dodaj w oknie Dodawanie programu.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie Dozwolone programy.
 10. Zamknij okno Zapory systemu Windows.

Windows Vista

Aby upewnić się, że zapora nie blokuje programu iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij ikonę Zabezpieczenia, a następnie opcję Zapora systemu Windows.
  Uwaga: w przypadku używania widoku klasycznego Panelu sterowania kliknij opcję Zapora systemu Windows.
 3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia.
 4. Jeśli w systemie Windows zostanie wyświetlony monit o zezwolenie, kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. W oknie Ustawienia Zapory systemu Windows upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Blokuj wszystkie połączenia przychodzące.
 6. Kliknij kartę Wyjątki.


Aby się upewnić, że program iTunes znajduje się na liście programów, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że program iTunes jest zaznaczony na liście Program lub port, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli programu iTunes nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj program, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu iTunes (zwykle w folderze C:\Program Files\iTunes\iTunes).
  Uwaga: w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows należy przejść do folderu C:\Pliki programów (x86)\iTunes\iTunes.
 3. Wybierz program iTunes i kliknij przycisk Otwórz.
  Uwaga:
  program iTunes może być wymieniony jako „iTunes.exe”.
 4. Kliknij przycisk OK w oknie Dodawanie programu.
 5. Kliknij przycisk OK w oknie Ustawienia Zapory systemu Windows.
 6. Kliknij przycisk OK w oknie Właściwości.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
60% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)