Macintosh — podstawy: Automator

Automator to osobisty asystent automatyzacji, dzięki któremu można wykonać więcej czynności mniejszym nakładem pracy. Wykonując w Automatorze proste czynności przeciągania i upuszczania, można tworzyć i uruchamiać procedury automatyzacji służące do wykonywania za użytkownika prostych lub skomplikowanych czynności w dowolnym czasie i miejscu.

Automator umożliwia automatyzację wielu czynności wykonywanych przez użytkownika na komputerze. Pozwala tworzyć i drukować spis kontaktów rodzinnych z Książki adresowej. Wyszukiwać zdjęcia w ulubionej witrynie i dodawać je do programu iPhoto. Drukować dokumenty na iPadzie. Automatycznie zmieniać nazwy wielu plików w programie Finder. Pozwala nawet planować wykonywanie kopii zapasowych ważnych informacji. Możliwości Automatora są nieograniczone. Może on w ciągu sekund lub minut wykonać czynności, których ręczne wykonanie zajęłoby godziny.

Przykładowa kolejka czynności „Natychmiastowe zdjęcie”

Na pewno każdy miał kiedyś potrzebę szybkiego zrobienia sobie zdjęcia w celu dodania go do wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze lub czatu? W tym przykładzie przedstawiono, jak łatwo za pomocą programu Automator można tworzyć własne narzędzia do automatyzacji. Przykładową kolejkę czynności można utworzyć i zainstalować jako usługę systemową służącą do natychmiastowego wykonywania zdjęć. Może ona korzystać z wbudowanej kamery przenośnego komputera Mac lub iMac i dodawać zdjęcia użytkownika do biblioteki programu iPhoto. (Usługa systemowa jest dostępna za pośrednictwem menu Usługi w aplikacji — zgodnie z procedurą podaną na końcu tej procedury).

Aby utworzyć taką samą usługę, na komputerze należy wykonać poniższe czynności:


Ikona Automatora w Launchpadzie

 1. W Launchpadzie otwórz Automatora, klikając ikonę Otto — robota Automatora. Zostanie wyświetlone nowe okno kolejki czynności Automatora.
 2. Do wybierania typu dokumentu kolejki czynności Automatora służy arkusz wyboru szablonu.

 3. W rozwijanym arkuszu szablonów nowego okna (pokazanym powyżej) jako typ dokumentu kolejki czynności do utworzenia wybierz opcję Usługa, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Arkusz szablonów zniknie, odsłaniając gotowy do edycji nowy dokument kolejki czynności.

  Okno Automatora gotowe do edycji

Elementy okna kolejki czynności programu Automator

Okno Automatora (przedstawione na powyższym obrazie) zawiera następujące elementy:

 • (1) Znajdująca się po lewej stronie okna kolumna Biblioteka zawiera posortowaną według aplikacji lub kategorii listę wszystkich czynności Automatora zainstalowanych na komputerze.
 • (2) Znajdująca się w środku okna kolumna Czynność zawierająca czynności dostępne dla wybranej aplikacji lub kategorii.
 • (3) Pole wyszukiwania umożliwiające szybkie znajdowanie czynności w celu ich dodania do kolejki czynności.
 • (4) Umieszczone w lewym dolnym rogu okna pole z pomocnymi informacjami dotyczącymi wybranej czynności.
 • (5) Okienko kolejki czynności znajdujące się po prawej stronie okna, do którego są przeciągane czynności w celu utworzenia procedury automatyzacji.
 • (6) Menu podręczne Usługa otrzymuje.


Kontynuuj tworzenie kolejki czynności wykonywania zdjęcia:

 1. Kolejki czynności są często tworzone do pracy z plikami lub tekstami pochodzącymi z innych aplikacji (na przykład z plikami obrazu wybranymi w programie Finder). W tej przykładowej kolejce czynności usługa automatycznie wygeneruje nowe zdjęcie, dlatego jako danych wejściowych kolejki nie trzeba akceptować żadnych innych plików. Skonfiguruj kolejkę czynności usługi tak, aby ignorowała dowolne istniejące wybrane elementy, wybierając w menu podręcznym w górnej części okna (6) Usługa otrzymuje opcję brak danych wej. (zobacz powyższy obraz).
 2. Po określeniu ustawień danych wejściowych kolejki czynności usługi utwórz kolejkę czynności, wyszukując czynności w Bibliotece czynności i dodając je do obszaru kolejki czynności. Pierwszym krokiem jest wyszukanie czynności Automatora dotyczącej wykonywania zdjęcia aparatem. W polu wyszukiwania (1) wprowadź termin migawkę. Poniżej pola wyszukiwania (zobacz niżej) na liście Czynności zostaną wyświetlone wszystkie czynności programu Automator dotyczące wyszukiwanego terminu (zobacz niżej).

 3. Przeciąganie czynności do obszaru kolejki czynności

 4. Czynność Zrób migawkę wideo, zgodnie z jej opisem w lewej dolnej części okna kolejki czynności (zobacz wyżej), nadaje się świetnie do zautomatyzowania szybkiego wykonywania zdjęć przy użyciu wbudowanej kamery komputera. Przeciągnij tytuł czynności z listy Czynności (2) do obszaru kolejki czynności (3).
 5. Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć dodawanie czynności do kolejki czynności.

 6. Elementy sterujące parametrów czynności Automatora wyświetlane w osadzonym widoku

 7. Po dodaniu czynności do obszaru kolejki czynności (zobacz wyżej) obszar ten będzie zawierał prostokątny widok z elementami sterującymi służącymi do ustawiania wartości dowolnych parametrów użytych w czynności. W widoku dla czynności Zrób migawkę wideo znajduje się pole wyboru o nazwie Zrób zdjęcie automatycznie wskazujące, czy użytkownik ma kliknąć przycisk w celu zrobienia zdjęcia. Zaznacz pole wyboru (1), aby kolejka czynności automatycznie wykonywała zdjęcie. Wystarczy tylko się uśmiechnąć.
 8. Wykonując tę samą procedurę wyszukiwania i dodawania, której użyto do wyszukania i dodania do kolejki czynności Zrób migawkę wideo, wyszukaj termin import w celu znalezienia i dodania czynności Importuj pliki do iPhoto na końcu kolejki czynności.

 9. Druga czynność dodana do kolejki czynności

  Dwie czynności w kolejce czynności (zobacz wyżej) zostały połączone (1). Oznacza to, że wyniki wykonania pierwszej czynności (wykonanie zdjęcia przy użyciu kamery komputera i utworzenie jego pliku) zostaną przekazane do drugiej czynności jako jej dane wejściowe. Jest to ogólny sposób działania kolejek czynności programu Automator. Informacje oraz elementy są przekazywane między poszczególnymi krokami (czynnościami) w kolejce czynności.

 10. Na koniec, aby zapewnić porządek, określ, że oryginalny plik obrazu utworzony przy użyciu kamery ma zostać usunięty po jego zaimportowaniu do programu iPhoto, zaznaczając w widoku czynności (zobacz wyżej) pole wyboru Usuń zdjęcia źródłowe (2).

  To wszystko, co trzeba zrobić, aby utworzyć prostą kolejkę czynności wykonywania zdjęć kamerą i dodawania ich do programu iPhoto. Teraz można zachować i zainstalować kolejkę czynności.
   
 11. Aby zachować i zainstalować kolejkę czynności usługi, z menu Plik wybierz opcję Zachowaj. W rozwijanym arkuszu nazw wprowadź nazwę usługi Natychmiastowe zdjęcie, a następnie kliknij przycisk Zachowaj. Nowa kolejka czynności usługi zostanie automatycznie zainstalowana w ramach architektury usług systemowych i będzie dostępna z poziomu menu Usługi w aplikacji. Teraz można zamknąć okno kolejki czynności.

Używanie usługi

Aby użyć nowej usługi, należy usiąść przed komputerem, a następnie z menu Usługi w aplikacji wybrać opcję Natychmiastowe zdjęcie.


Uruchamianie usługi

Komputer Mac wygeneruje trzy sygnały dźwiękowe, a następnie zrobi zdjęcie, które zostanie automatycznie dodane do biblioteki programu iPhoto.


Nowe zdjęcie dodane do programu iPhoto

Przy użyciu Automatora dodano przydatne narzędzie ułatwiające wykonywanie i dodawanie zdjęć portretowych do programu iPhoto.

 

Wskazówka: chcesz dowiedzieć się więcej na temat Automatora? Skorzystaj z wbudowanej pomocy Automatora (z menu Pomoc w Automatorze wybierz opcję Pomoc Automatora).
Data publikacji: