Mac — podstawy: wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy komputer Mac nie jest używany

Komputer Mac można skonfigurować w ten sposób, aby po określonym czasie bezczynności wyświetlał wygaszacz ekranu lub całkowicie wyłączał wyświetlacz.

Wybieranie wygaszacza ekranu

System OS X zawiera kilka wygaszaczy ekranu mogących wyświetlać zdjęcia, wiadomości, grafikę z biblioteki programu iTunes lub zdjęć i inne rzeczy.

Preferencje wygaszacza i biurka
Aby ustawić wygaszacz ekranu:

 1. W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Wygaszacz i biurko.
 3. Kliknij kartę Wygaszacz ekranu. Z lewej strony okna wymienione są dostępne wygaszacze ekranu. Natomiast po prawej możesz zobaczyć podgląd wybranego wygaszacza.
 4. Wybierz jeden z wygaszaczy w okienku po lewej. Aby zobaczyć podgląd na pełnym ekranie, przesuń kursor myszy do prawego okienka i kliknij przycisk Podgląd.

Aby utworzyć wygaszacz ekranu w postaci pokazu slajdów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. W oknie preferencji wybierz pokaz slajdów, na przykład Swobodne, Odblaski, Origami lub Przes. płytki. 
 2. Zmień źródło pokazu slajdów. System OS X zawiera zestawy zdjęć, takie jak National Geographic, Lotnicze, Kosmos i Natura. Możesz też wybrać katalog ze zdjęciami na komputerze lub wydarzenie w bibliotece zdjęć. 

Ustawianie preferencji

Przy użyciu menu rozwijanego „Uruchom po” u dołu okna preferencji możesz określić, po jakim czasie nieaktywności system OS X ma aktywować wygaszacz ekranu. Wygaszacz może być na przykład włączany po tym, jak przez 20 minut nie poruszysz myszą albo nie dotkniesz klawiatury lub gładzika. 

 Opcje widoczne u dołu okna preferencji

Przycisk Aktywne narożniki otwiera okno z opcjami umożliwiającymi ustawienie włączania lub wyłączania wygaszacza po przesunięciu wskaźnika do jednego z rogów ekranu. Wybierz w menu rozwijanym opcję odpowiadającą określonemu narożnikowi.

Korzystanie z aktywnych narożników do aktywowania lub zapobiegania włączaniu wygaszacza ekranu

Blokowanie ekranu

W oknie Ochrona i prywatność w preferencjach możesz ustawić hasło, które będzie wymagane do odblokowania ekranu po aktywowaniu wygaszacza.

Ustawianie blokady ekranu w preferencjach Ochrona i prywatność

 1. Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Ochrona i prywatność.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Wybierz jedną z opcji w menu „Wymagaj hasła po uśpieniu lub włączeniu wygaszacza ekranu”.

Oszczędzanie energii

Do pokazywania wygaszacza ekranu komputer Mac używa procesora, układu graficznego i wyświetlacza. Aby oszczędzić energię, możesz ustawić wyłączanie wyświetlacza podczas bezczynności komputera Mac.

Ustawianie automatycznego wyłączania wyświetlacza w preferencjach Oszczędzanie energii

 1. Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Oszczędzanie energii.
 3. Przesuń suwak „Wyłącz monitor po” lub „Uśpij monitor”, aby ustawić czas nieaktywności, po którym wyświetlacz ma zostać wyłączony.

Wygaszacz ekranu nie włączy się, jeśli jest ustawiony na później niż wyłączanie wyświetlacza. Komputer będzie zamiast tego oszczędzał energię. Na notebooku, takim jak MacBook Pro, możesz ustawić różne wartości dla zasilania z baterii i zasilania sieciowego.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: